GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Önlisans

1 Spor endüstrisi, sporun endüstriyel bir alan haline gelmesi süre
2 Spor ekonomisinin içerdiği özellikler nelerdir ?
3 Spor ekonomisinin boyutları.
4 Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime yönelik çalışmaları planlayarak açıklar.
5 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 1. SPOR ENDÜSTİRSİ VE EKONOMİSİ KAVRAMLARI
2 2. SPOR ENDÜSTRİSİNİN EKONOMİK BOYUTLARI
3 3. SPOR ENDÜSTRİSİNİN BİR EKONOMİ OLARAK BÜYÜMESİNİVE GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
4 4. SPOR ENDÜSTİRİSİNDE TALEP VE ARZ
5 5.SPOR ENDÜSTİRSİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI TEORİSİ İLE ARZ VE TALEP ESNEKLİKLERİ
6 6. MALİYET VE GELİR ANALİZLRİ İLE KAR MAKSİMİZASYONU
7 7. SPOR ENDÜSTİRSİ VE PİYASALAR
8 8. ARA SINAV
9 9. OLİGAPOL KAVRAMI VE PİYASALAR
10 10. SPOR EKONOMİSİNDE EMEK PİYASASI
11 11. SPOR EDÜSTİRİSİNDE EMEK ARZI
12 12. REKABETÇİ EMEK PİYASALARI
13 SPOR EKONOMİSİ SPONSORLUK ARASINDAKİ İLİŞKİ
14 14. SPOR SPONSORLUĞU TÜRLERİ
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 38 38
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 1 45 45
Toplam İş Yükü (saat) 125

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek