GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Önlisans

1 Spor bilim sistemlerini ve temel kavramlarını bilir.
2 Tarihte Sporun Nasıl ortaya çıkığını bilmek.
3 Beden Eğitimi ile ilgili kavramları bilir.
4 Bilimin gelişmesi ve yeni bilim dallarının ortaya çıkma nedenlerinin, felsefedeki sorgulama ve gerçeği arama çabalarının neticelerinden olduğunu bilmek.
5 Spor bilimlerinden söz edebilmek için bilim ölçütlerinden uygulanan ölçütleri taşıyor olması gerektiğini öğrenmek.
6 Antrenmanla Nelerin Gelişeceğini bilmek.
7 Spor yönetiminin hedefleri, Eğitim yönetiminin hedefleri gibi uzun vadelidir, hedefler kısa sürede gerçekleştirilemez.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Beden eğitimi ve spor bilimlerinin oluşumu
2 Beden eğitimi ve spor bilimlerinde araştırma ve sistematik yöntemler
3 Beden eğitimi ve spor bilimleri alanında müfredat standartları ve akreditasyon
4 Spor Biliminin Felsefi Temelleri
5 Sporun Bilimsel Temelleri
6 Spor Biliminin Eğitim (Pedagojik) Temelleri
7 Antrenman Biliminin Temelleri
8 Ara Sınav
9 Spor Biliminin Psikolojik Temelleri
10 Spor Biliminin Sağlık Temelleri
11 Spor Yönetimi ve Organizasyonun Temelleri
12 Rekreasyonun Temelleri
13 Spor Bilimlerinde Mesleki Alanlar
14 Spor Bilimlerinde Mesleki Alanlar
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 30 30
Tartışma 1 20 20
Takım/Grup Çalışması 1 15 15
Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 100

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek