GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OISL153 Genel Muhasebe Ders 1 1 5.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan finansal nitelikli olayların nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe akış sürecinin nasıl işlediğini Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde göstermektir


Oğuz Akpınar


1 Muhasebenin temel kavramlarını ve işletme için önemini açıklayabilmek.
2 Bilgi kullanıcılarının karar almalarına yardımcı olmak için üretilen finansal tabloları sıralayabilmek
3 Bilanço eşitliğini ve muhasebe sürecinin işleyişini açıklayabilmek
4 Muhasebe kayıtlarını yapabilmek

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur


Yok


Muhasebenin tanımı,fonksiyonları,amacı ve yararları,muhasebe türleri,muhasebe ile ilgili temel terimler,Muhasebenin temel kavramları, Bilanço,Gelir tablosu ,Hesap kavramı,hesapların işleyiş biçimi ve hesapların sınıflandırılması, Tekdüzen hesap planı


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları
2 Muhasebenin Temel Kavramları
3 Muhasebe Kayıt Yöntemleri
4 Hesap Kavramı ve Mizan
5 Defterler ve Defterlere Kayıt Disiplini
6 Yevmiye Defteri ve Büyük Defter Kayıtları
7 Bilanço Hesaplarının İşleyişi
8 Ara Sınav
9 Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyiş Kuralları
10 KDV ve Muhasebeleştirilmesi
11 Amortisman
12 Maliyet Kayıtları
13 Değerleme İşlemleri
14 Kapanış İşlemleri ve Mali Tabloların Düzenlenmesi
15 final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 iş günü, proje ödevi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 15 15
Problem Çözümü 1 59 59
Soru-Yanıt 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 28 28
Toplam İş Yükü (saat) 125

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek