GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Önlisans

1 Bir işletmeyi, diğer işletmelerden ayıran biçimsel farklılıkları tanımlayabilir.
2 Bir işletmenin hangi fonksiyonlardan müteşekkil olduğunu ve bu fonksiyonların birlikte nasıl bir bütün oluşturduğunu anlayabilir.
3 İşletmelerin toplumlar içindeki yerini ve toplumlar üzerindeki etkisini kavrar.
4 İşletmenin çevresinde yer alan tüm unsurlarla (etkileşen) nasıl bir etkileşim içinde olduğunu bilir.
5 İşletmenin temel amaçlarının neler olduğunu ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağını kavramış olur.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İşletme Bilimine Giriş, Temel kavramlar
2 İşletmenin Fonksiyonları
3 Yönetim Fonksiyonu
4 Üretim Fonksiyonu
5 Pazarlama Fonksiyonu
6 İnsan Kaynakları Fonksiyonu
7 Muhasebe Fonksiyonu
8 Ara Sınav
9 Ar-Ge Fonksiyonu
10 Kurumsal İletişim Fonksiyonu
11 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
12 İş Ahlakı
13 Örgüt Kültürü
14 Halkla İlişkiler Fonksiyonu
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 30 30
Quiz 1 15 15
Takım/Grup Çalışması 2 15 30
Rapor 2 15 30
Toplam İş Yükü (saat) 125

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek