GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OIMT262 Aydınlatma ve Akustik Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Aydınlatma ve Akustik dersi ile öğrenciye; aydınlatma ve akustik hakkında temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Rabia Sevda Demirkol


1 Görsel açıdan konforlu bir çevrenin oluşmasında etkili olan tasarım parametrelerini kullanabilmek.
2 Doğal, yapay ve bütünleşik aydınlatma kavramları, sistemleri ve bu sistemlerin tasarımında etkili olan parametrelerini hesaplama ve tasarım sürecine yansıtmak.
3 Çeşitli mimari uygulama örnekleri üzerinde değerlendirme yapabilme ve eleştirel bakış yapabilmek.
4 Aydınlatma ve akustik konularının (çevresel sistemlerin) temel tasarım prensiplerini anlamak.
5 Mekanlar için akustik proje tasarımını temel düzeyde yapabilmek.
6 Mevcut mekanların akustik açıdan değerlendirmesini temel düzeyde yapabilmek.

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Işık tasarımı ve akustik ile teknoloji ilişkisini mekan tasarımı bağlamında irdelemek, mekan ile ışık arasındaki ilişkiyi en uygun şekilde tasarımlarına yansıtabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Aydınlatma Tasarımı Kavramı, Mekan Tasarımı ve Aydınlatma Tasarımı İlişkisi Uygulama yok Ppt. Sunum ile anlatım Ders izlencelerinin kontrolü ve kaynak okuma
2 Mekansal Algıyı Etkileyen Faktörler ve Işık, Aydınlatma Çeşitleri Uygulama yok Ppt. Sunum ile anlatım Ders izlencelerinin kontrolü ve kaynak okuma
3 Hacimlerde Doğal ve Yapay Aydınlatma Uygulama yok Ppt. Sunum ile anlatım Ders izlencelerinin kontrolü ve kaynak okuma
4 Hacimlerde Doğal ve Yapay Aydınlatma Uygulama yok Ppt. Sunum ile anlatım Ders izlencelerinin kontrolü ve kaynak okuma
5 Aydınlatma Tasarımında Genel İlkeler ve Bu İlkelerin İç Mekan Tasarımına Dahil Edilmesi Uygulama yok Ppt. Sunum ile anlatım Ders izlencelerinin kontrolü ve kaynak okuma
6 Aydınlatma Tasarımında Genel İlkeler ve Bu İlkelerin İç Mekan Tasarımına Dahil Edilmesi Uygulama yok Ppt. Sunum ile anlatım Ders izlencelerinin kontrolü ve kaynak okuma
7 Dış Mekan Aydınlatmaları Uygulama yok Ppt. Sunum ile anlatım Ders izlencelerinin kontrolü ve kaynak okuma
8 Vize sınavı
9 Akustik kavramının tanıtılması Uygulama yok Ppt. Sunum ile anlatım Ders izlencelerinin kontrolü ve kaynak okuma
10 Ses ile ilgili büyüklüklerin tanıtılması Uygulama yok Ppt. Sunum ile anlatım Ders izlencelerinin kontrolü ve kaynak okuma
11 Kapalı mekanlarda ses hareketleri Uygulama yok Ppt. Sunum ile anlatım Ders izlencelerinin kontrolü ve kaynak okuma
12 Sesin odaklanması Uygulama yok Ppt. Sunum ile anlatım Ders izlencelerinin kontrolü ve kaynak okuma
13 İşitsel konfor Uygulama yok Ppt. Sunum ile anlatım Ders izlencelerinin kontrolü ve kaynak okuma
14 Gürültü kontrolü Uygulama yok Ppt. Sunum ile anlatım Ders izlencelerinin kontrolü ve kaynak okuma
15 Final sınavı

KAVRAZ M. (2020), 'Salonların Mimari ve Akustik Açıdan Tasarım Süreçleri', Gece Kitaplığı.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 iş günü zorunlu bölüm stajı bulunmaktadır. Söz konusu staj, bitirme projesi olarak da tamamlanabilmektedir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Proje Hazırlama 4 10 40
Proje Sunma 4 2 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 100

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek