GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Önlisans

1 Disiplinler arası çalışma becerisi edinir
2 Genel çizim prensiplerini uygulamak.
3 Sanatın tanımı hakkında bilgi sahibi olma.
4 Tasarım elemanlarını ve ilkelerini tanımlar.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Dersin araçları,gereçleri,çalışma yöntemi,ödül değerlendirme ve yoğun uygulama gerekliliği.Bilgi nedir? Estetik bilgi,sıradan insan, görsel zeka, katılımcı eğitim,öğretim.(Müzeden görerek çizimler)
2 Çizgi nedir? Çizginin kullanımları.Paralel esaslı çizgilerin temel üretkenlik biçimleri .Ton değerleri, düz eğri, kırık düzlemler.Uygulamalar.(Skeç defteri tutma zorunluluğu, Beyin sporuna başlangıç.Soyuttan somuta,daireleri nesnelleştirme.) eğitim,öğretim.(Müzeden görerek çizimler)
3 Çizgi: çizgi psikolojisi,çizgiyle biçim oluşturma,araya girme, açma (degradeton) teknikleri,aralık,aralık ayarları ve ton.Uygulamalar.(Beyin sporu:Başlıkları çaprazlama,magazin haberleri değiştirme, ilan nesneleriyle oynama, skeç defterine böçek etütleri.)
4 Çizgi: ölçü, aralık, ışık-gölge,örtme ve çizgisel sıkıştırma (teğetlik) teknikleri.Kavramları çizgiyle yansıtma.Uygulamalar.(Beyin sporu:Ata sözlerinin alışkılarını kırma etütleri.Kolaj: nesneleri, varlıkları gerçek dışı, tuhaf yorumlama,hazır resimlerle)
5 Çizgi, hareket,ritim.Ritim egemenliği.Uygulamalar.(Beyin Sporu:Tuhaf sorunlara, bilimsel çözüm üretme.Kolaj.Skeç defteri,sütün etütleri.)
6 Çizgi, optik görsellik,simetri,derinlik ve psikolojik anlamlar.Uygulamalar.(Beyin sporu:Düş Makinaları,kolaj, skeç defteri:çiçek etütleri.)
7 Biçim, biçim psikolojisi,Yeni Biçim Üretme Yöntemleri,metamorfoz,transformasyon,adaptasyon.Uygulamalar.(Beyin sporu:Modül yüzeylerden yararlanma,Tangram Kareleri) Markör,karizma,toz pastel teknikleri.
8 ARA SINAV HAFTASI
9 Biçimlendirme,Kavramlaştırma,Soyutlama,Stilize etme.Uygulamalar.(Tangram kareleri,Beyin sporu:simgelerden analojik yararlanma,kolaj.)Fon kağıdı,karizma.
10 Biçim sunma yöntemleri ve rölyef tekniği.Sulu Boya,karizma.Uygulamalar.(Beyin sporları:Fizyolojik teknikler,kolaj,skeç defteri,parıltılı oljeler)
11 Doku, doku çeşitleri,Doku Psikolojisi.Yapay doku ifadeleri.Suluboya, karizma.Uygulamalar.(Kolaj,Skeç defteri:organik doku etütleri.)
12 Doku ve Parıltı.Parıltı Teknikleri,Nesnelerde, varlıklarda,mekanlarda.Suluboya,markör,karizma.(Kolaj,Biçimlere değişik ad bulma ve anlamlandırma.)
13 Renk,Renk Kuramları,Renk kataloğunu üretme ödevleri.
14 Renk,Renk Kuramları,Renk kataloğunu üretme ödevleri.
15 FİNAL SINAVI HAFTASIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 42 42
Proje Hazırlama 1 9 9
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Performans 1 14 14
Toplam İş Yükü (saat) 109

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek