GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSOS264 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet Ders 2 4 4.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin toplumsal cinsiyet ve rollerine ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi kazanmalarını ve öğrendiklerini sosyal hizmet müdahale sürecine aktarabilmelerini sağlamaktır.


Fatmaasena Öztürk Miroğlu


1 Kadınların yaşadığı sorunlara dair farkındalık oluşturur.
2 Aile ve roller hakkında bilgi sahibi olur

Birinci Öğretim


Dersin ön koşulu yoktur.


Yok


Bu ders toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar, cinsellik ve beden, feminist teori ve yöntem, biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları, aile ve evlilik, toplumsal cinsiyet ve çalışma hayatı, toplumsal cinsiyet ve kalkınma, toplumsal cinsiyet ve refah politikalarına ilişkin güncel politik stratejiler, hegemonik erkeklik, toplumsal cinsiyet ve şiddet, feminist sosyal hizmet uygulaması konularını içerir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Toplumsal cinsiyet ve roller
2 Toplumsal cinsiyet ve ataerkillik
3 Toplumsal cinsiyet ve kültür
4 Toplumsal cinsiyet ve medya
5 Toplumsal cinsiyet ve spor
6 Toplumsal cinsiyet ve spor 2
7 Toplumsal cinsiyet ve feminizim
8 Vize sınavı
9 Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet
10 ders kitaplarında toplumsal cinsiyet 2
11 Toplumsal cinsiyet, eğitim ve siyaset
12 Toplumsal cinsiyet ve kent
13 Toplumsal cinsiyet ve feminist hareketler
14 Toplumsal cinsiyet ve feminist hareketler 2
15 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

30 iş günü / bitirme proje ödevi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 1 13
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 100

ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek