GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSOS254 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Ders 2 4 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, sosyal hizmet ve yardımların kavramsal ve tarihi arka planının, hukuki ve kurumsal yapısının aktarılması, hizmetin yerelliği ve yerindeliği ilkesi bağlamında yerel yönetimlerin sosyal politikalardaki rol ve fonksiyonlarının tanınması, Bakım ve Sağlık kurumları ve diğer ilgili sektörlerde istihdam edilmek üzere; Temel sosyal hizmet bilgisine sahip, uygulamayı bilen, çağın getirdiği yeniliklere açık, nitelikli ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek bireylerin yetiştirilmesidir.


Dr. Ayşe Çiğdem Kocaman


1 Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimlerin ortaya çıkışını ve gelişmesini anlamak
2 Türk idari yapısında yerel yönetimlerin yerini değerlendirmek
3 Yerel yönetimlere yönelik yaklaşımları ve kentsel siyaset ile ilişkilerini kavramak
4 Yerel yönetimleri etkileyecek nüfus artışı, küreselleşme, ekonomik kalkınma ve siyasi kültür gibi göstergeler hakkında bilgi sahibi olma

Birinci Öğretim


ön koşullu ders yoktur


Yok


Sosyal hizmetin kavramsal çerçevesi, dar ve geniş anlamda sosyal politika, sosyal refah, sosyal yardım, 21. yüzyılda sosyal politika ve yeni arayışlar, neo-liberal politikaların yerel yönetimler ve sosyal hizmet ilişkisi, yerel yönetimlerin özellikleri, işlevleri, yerel yönetim çeşitleri, yerel yönetimlerin merkezi idare ile olan ilişkisi, yeni belediyecilik anlayışı çağdaş belediyeciliğin özellikleri, yerel yönetimlerin, sosyal politikaların belirlenmesinde ve işleyişinde üstlendiği görevler bu dersin içeriğini oluşturan konulardır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Sosyal hizmetin kavramsal çerçevesi
2 Sosyal politika-sosyal hizmetin doğuşu
3 21. yüzyılda sosyal politika ve yeni arayışlar
4 Yerel yönetimler ve özellikleri
5 Yerel yönetimlerin işlevi, türleri ve merkezi idareyle olan ilişkisi
6 Yerel yönetimlerde fonksiyonel değişim
7 Yeni belediyecilik anlayışı
8 Ara sınav
9 Türkiye'de yerel yönetimler ve sosyal politika
10 Türkiye'de belediyelerin görev ve işlevlerindeki değişim süreci
11 Büyük şehir belediyelerinin sosyal politika, sosyal hizmet işlevi
12 Yerel yönetimler ve kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik hizmetler
13 Yerel yönetimlerde yaşlı ve engellilere yönelik hizmetler
14 Yerel yönetimler ve sağlık, eğitim ve konut alanındaki hizmetler
15 Final sınavı

1- Sami Kalaycı (2020). "Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler", Çizgi Kitabevi. İstanbul. 2- Bekir Parlak (2015). "Yerel Yönetimler", Ekin Kitabevi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

30 iş günü/bitirme ödevi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 20 20
Tartışma 1 5 5
Soru-Yanıt 1 5 5
Gözlem 1 2 2
Alan Çalışması 1 10 10
Örnek Vaka İncelemesi 1 3 3
Beyin Fırtınası 1 3 3
Makale Kritik Etme 1 5 5
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 90

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek