GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSOS151 Sosyal Hizmete Giriş I Ders 1 1 5.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Ders sürecinin sonunda öğrencilerin, sosyal hizmetin tanımı, amacı ve işlevleri, sosyal hizmetin ortaya çıkışı ve gelişimi, sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temelleri, sosyal hizmetin diğer disiplinlerle ilişkisi gibi konularda genel bir bilgi edinmesi ve anlayış kazanmasını amaçlanmaktadır.


Fırat Karçal


1 Öğrenciler; sosyal hizmetin tarihsel süreç içinde dünyada ve Türkiye’deki gelişimini öğrenir. Demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet kavramları açısından sosyal hizmetin değerlendirilebilmesi becerisini kazanır.

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur


Yok


- Sosyal hizmetin tanımı - Temel kavramları ve yaklaşımları - Dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmetin tarihsel gelişimi - Ortak insan gereksinmeleri, sosyal hizmetin temel öğeleri - Sosyal hizmet müdahalesi


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Tanışma ve Oryantasyon
2 - Sosyal Hizmetin Tanımı, Amacı İşlevleri, Temel Kavramları, Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolleri
3 Sosyal Hizmetin Ortaya Çıkışı, Dünyadaki ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi
4 Genelci Sosyal Hizmet ve Ekolojik Perspektif
5 İnsan Hakları ve Sosyal Adalet
6 Sosyal Refah, Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet
7 Sosyal Hizmetin Diğer Disiplinlerle İlişkisi
8 Ara Sınav
9 Sosyal Hizmet Etiği
10 Bireylerle Sosyal Hizmet
11 Gruplarla Sosyal Hizmet
12 Örgütlerle ve Toplumla Sosyal Hizmet
13 Sosyal Hizmet Alanları: Çocuk ve Gençlik Refahı
14 Sosyal Hizmet Alanları: Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet
15 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 1 20 20
Örnek Vaka İncelemesi 1 20 20
Beyin Fırtınası 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 19 19
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19
Okuma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 125

ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek