GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ODUI101 Matematik I Ders 1 1 3.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin genel amacı; matematiğin mesleki açıdan önemini kavratarak, önlisans programlarını tamamlayabilmesi için gerekli matematiksel altyapıyı sağlamak.


ÖĞR GÖR. ELİF BALTA YAZICI


1 Öğrencilerin mesleki yaşamında, ihtiyaç duyabilecekleri matematiksel hesaplama becerilerini geliştirmek.
2 Matematiksel bilgi ve becerilerini işe uygulayabilme yetkinliğini kazanmak.
3 Analitik düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmek.

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Temel kavramlar, üslü sayılar, ondalık sayılar, devirli ondalık sayılar, rasyonel sayılar, köklü sayılar, oran-orantı, ortalama, sayı ve kesir problemleri, yaş problemleri, yüzde, kar-zarar problemleri, işçi- havuz problemleri, faiz problemleri.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Temel kavramlar
2 Üslü sayılar
3 Ondalık sayılar
4 Devirli ondalık sayılar
5 Rasyonel sayılar
6 Köklü sayılar
7 Oran-orantı
8 Vize
9 Ortalama
10 Sayı ve kesir problemleri
11 Yaş problemleri
12 Yüzde, kar-zarar problemleri
13 İşçi- havuz problemleri
14 Faiz problemleri
15 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Zorunlu staj yoktur. Ancak isteğe bağlı olarak yapılabilir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 75

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek