GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ODUI215 Liderlik Ders 2 3 2.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Her tür olağan ve olağanüstü şartlarda, gemiyi, yükü ve personeli olası tehlikelerden koruma ve önlem alma becerilerini kazanmak için liderlik yeteneklerini geliştirmek.


Öğr. Gör. Cemal Kılıç


1 Denizcilik sektöründe kullanılacak Liderlik konularında yeterli bilgi birikimi.
2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
3 Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
4 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını sağlar.
6 Ulusal ve uluslararası deniz hukuk kurallarını, terimlerini öğrenir, çalışma esnasında bunları kullanır.
7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları uygulama becerisi kazanır.
9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler verebilme bilgisi ve becerisi.
10 Köprüüstü kaynaklarının tanınması ve etkin kullanılmasına ilişkin bilgi sahibi olmak.
11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.
12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için, hem bağımsız,hem ekip ve hem de toplumla beraber çalışma becerisi kazanır
13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olur ve geminin emniyetle seyretmesi için beceri kazanır.
14 Her tür olağanüstü şartlarda, gemiyi, yükü ve personeli olası tehlikelerden koruma ve önlem alma becerilerini kazanır.
15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği kazandırır..

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


İçerik Gemi personeli çalışma düzeni, organizasyonu ve eğitimleri, Uluslararası ve Ulusal denizcilik mevzuatı, Gemideki görevlerin planlaması ve görevlendirme, Gemide zamanın önemi ve kaynak kullanımı ile önceliklerin değerlendirilmesi, Gemide ve kıyıda etkili iletişim, Gemi organizasyonunda deneyim ve karar verme süreci, Gemi çalışma düzeninde motivasyon, öncülük ve liderlik, Gemide durumsal farkındalığın kazanılması ve sürdürülmesi, Karar verme süreci.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Gemi personeli çalışma düzeni ve organizasyonu, teorik
2 Gemi personeli eğitimleri, teorik
3 Uluslar arası denizcilik mevzuatı, teorik
4 Ulusal denizcilik mevzuatı,
5 Gemideki görevlerin planlaması ve görevlendirme teorik
6 Gemide zamanın önemi ve kaynak kullanımı ile önceliklerin değerlendirilmesi
7 Gemide ve kıyıda etkili iletişim
8 Ara Sınav
9 Gemi organizasyonunda deneyim ve karar verme süreci
10 Gemi çalışma düzeninde, motivasyon, öncülük ve liderlik
11 Gemide durumsal farkındalığın kazanılması ve sürdürülmesi
12 Karar verme sürecinde durum ve risk değerlendirmesi
13 Karar ve sürecindeki seçenekleri göz önüne almak ve belirlemek
14 Karar vermede eylem ilerleme seçimi ile sonuç değerlendirilmesi
15 Final sınavı

ASYALI, E.,KÖPRÜÜSTÜ VE MAKİNE DAİRESİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Beta yayım, 2014 http://denizmevzuat.udhb.gov.tr/Turkce/MevzuatAna.aspx http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/Resources_for_Seafarers/Pages/default.aspx Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme 1978 , Güzhan,G.,Risk Analizi, http://slideplayer.biz.tr/slide/2409083/ BRİDGE TEAM MANAGEMENT A Practical Guide, Captain A. J. Swift, MNI http://www.ekstrabul.com/farkindalik-nedir-nasil-gelistirilir.html Sezen, A., Karar verme, http://www.bilka.org.tr/karar-verme-problem-cozme_6811.html Kılıç, C. Liderlik ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Zorunlu staj yoktur. Ancak isteğe bağlı olarak yapılabilir


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 1 5 5
Alan Çalışması 1 10 10
Örnek Vaka İncelemesi 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 50

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13
ÖÇ 14
ÖÇ 15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek