GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ODUI213 Gemi Yapısı ve Dengesi Ders 2 3 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Gemi stabilitesi ve stabiliteyi etkileyen durumlar karşısında yapılması gereken temel bilgilere hakim olmak.


Öğr. Gör. Deniz Tokdemir


1 Yük donanımları, vinçler, bumbalar, kreynleri açıklayabilecek.
2 Konteynır yükü, Dökme yük, Dökme tahıl yükünü açıklayabilecek.
3 Hasar ve zarar tespitinin güvenilir bir şekilde nasıl yapılabileceğini açıklayabilecek.
4 Deplasman hesabı, Draft sörvey, Trim hesabı, GM hesabını yapabilecek.

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur.


Yok


Gemi boyutları, biçimi ve form katsayıları, endaze, tonajlar ve özel tonajlar, tekne kaplama saçları, omurga ve dip yapısı, döşekler, postalar, kemereler, perdeleri, donanımlar, sevk sistemleri, pervane tanımları, kana rakamları ve gerçek draftlar, deplasman, denge, meyil, simpson kuralları, statik ve dinamik stabilite kuralları, IMO Hava kriteri, küçük yükleme/boşaltmadan sonra yeni draft ve trimin hesaplanması, büyük yükleme/boşaltmadan sonra yeni draft ve trimin hesaplanması, hasarlı gemi stabilitesi, draftları ve trimi.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Gemi boyutları, biçimi ve form katsayıları, endaze, tonajlar ve özel tonajlar
2 Tekne kaplama saçları, omurga ve dip yapısı, döşekler, postalar, kemereler, perdeleri
3 Donanımlar
4 Sevk sistemleri
5 Pervane tanımları
6 Kana rakamları ve gerçek draftlar
7 Deplasman, denge
8 Ara Sınav
9 Meyil
10 Simpson kuralları, statik ve dinamik stabilite kuralları
11 IMO Hava kriteri
12 Küçük yükleme/boşaltmadan sonra yeni draft ve trimin hesaplanması
13 Büyük yükleme/boşaltmadan sonra yeni draft ve trimin hesaplanması
14 Hasarlı gemi stabilitesi, draftları ve trimi

Öğretim elemanının ders notları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Zorunlu staj yoktur. Ancak isteğe bağlı olarak yapılabilir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 30 30
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 104

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek