GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ODUI203 Vardiya Standartları II Ders 2 3 3.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Denizde can, mal emniyetinin sağlanması ve deniz çevresinin korunmasını sağlamak.


Öğr. Gör. Cemal Kılıç


1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli bilgi birikimi.
2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
4 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını sağlar.
6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma esnasında bunları kullanır.
7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları uygulama becerisi kazanır.
9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler verebilme bilgisi ve becerisi.
10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına ilişkin bilgi sahibi olmak.
11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.
12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma becerisi kazanır.
13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır.
14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır.
15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği kazandırır..

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Köprüüstü organizasyonu, Zabitlerin sorumlulukları ve görev dağılımı, Göreve uygunluk, Güverte vardiyası, Liman vardiyası, Demir vardiyası, Lumbar ağzı vardiyası, Seyir vardiyası,Seyir planlama, hazırlanma dokümanları, Seyir vardiyası değişiminde dikkat edilecek hususlar, Seyir süresince yapılacak sistem kontrolleri, Kısıtlı şartlarda seyir, Kıyı ve dar sularda seyir, Limana giriş hazırlığı, Emniyetli bir seyir vardiyası sürdürmek için seyir cihazlarından alınan bilgilerin kullanımı, kılavuz seyri teknikleri bilgisi, Gemi Raporlama Sistemleri, Köprüüstü Kaynak Yönetimi prensipleri, Kaynakların tahsis edilmesi, görevlendirilme ve önceliklendirme, Etkin iletişimin sağlanması, Teyit edicilik ve liderlik, Durumsal farkındalığın oluşturulması ve korunması, ekip deneyiminin göz önünde bulundurulması, Her türlü duruma karşı hazırlıklı olma, Deniz çevresinin korunması


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Köprü üstü organizasyonu, Zabitlerin sorumlulukları ve görev dağılımı, Göreve uygunluk.
2 Güverte vardiyası, liman vardiyası, demir vardiyası, lumbarağzı vardiyası tutulması.
3 Seyir vardiyası, Seyir planlama, hazırlanma dokümanları, Seyir vardiyası değişiminde dikkat edilecek hususlar, Seyir süresince yapılacak sistem kontrolleri.
4 Kısıtlı şartlarda seyir, kıyı ve dar sularda seyir, limana giriş hazırlığı yapılması.
5 Emniyetli vardiya tutulması
6 Acil Durumda vardiya esasları
7 Gemi Raporlama Sistemlerine ve Gemi Trafik Hizmetlerine Uygun Raporlama
8 Ara Sınav
9 Köprü üstü Kaynak Yönetimi prensipleri,
10 Kaynakların tahsis edilmesi, görevlendirilmesi ve önceliklendirilmesi.
11 Etkin iletişimin sağlanması, teyit edicilik ve liderlik
12 Durumsal farkındalığın oluşturulması ve korunması, ekip deneyiminin göz önünde bulundurulması, her türlü duruma karşı hazırlıklı olma.
13 Deniz çevresinin korunması
14 MARPOL gerekleri
15 Final Sınavı

STCW 78 Sözleşmesi, IMO MARPOL 73/78 Sözleşmesi, IMO SOLAS 74 Sözleşmesi, IMO Vardiya Standartları II Ders notları, Cemal KılıçYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Zorunlu staj yoktur. Ancak isteğe bağlı olarak yapılabilir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Alan Çalışması 1 10 10
Örnek Vaka İncelemesi 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Rapor 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 75

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13
ÖÇ 14
ÖÇ 15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek