GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ODUI201 Seyir III Ders 2 3 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrenciye temel göksel seyir bilgi ve becerisini kazandırmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Şafak Ümit DENİZ


1 Güneş sistemini, gök küresini ve koordinat sistemlerini açıklar.
2 Öğrenciler gök küre ve gök ufkunun elemanlarını açıklayabilecektir.
3 Öğrenciler sextant ve kullanımını açıklayabilecektir.
4 Öğrenciler Zaman konusunu ve notik almanağın kullanımını açıklayabilecektir.
5 Öğrenciler Güneş'ten mevki ve Polaris'ten enlem hesaplayabilecektir.

İkinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur.


Yok


Göksel seyirin tanımı. Göksel seyirde mevki bulma prensibi ve buna ilişkin temel tarifler. Gök küresi koordinat sistemi. Ekvator koordinat sistemi. Ufuk koordinat sistemi. Lat, Dec, Alt. Semt ve Semt açısı. GHA, LHA, HA, SHA, RA açıları. Göksel seyir üçgeni ve elemanları (köşeleri, kenarları, açıları), Zaman tarifleri (GMT, ZT, LMT, ZD, MB). Zamanlarla ilişkili formüller ve birbirlerine çevirmek için kurallar. NOTİK ALMANAK, yapısı, içindeki bilgiler. Gök cismi koordinatlarının Notik Almanaktan faydalanılarak hesaplanması. GHA ve Dec’e yapılacak (v) ve (d) düzeltmeleri. Güneş'in meridyen geçişinde mevki bulma. Polaris'ten enlem bulma. Sextant prensibi, sextantın kısımları ve hataları.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Göksel seyirin tanımı. Göksel seyirde mevki bulma prensibi ve buna ilişkin temel kavramlar.
2 Gök küresi koordinat sistemleri. Ekvator koordinat sistemi.
3 Ufuk koordinat sistemi.
4 GHA, LHA, HA, SHA, RA açıları.
5 Semt ve Semt açısı. Göksel seyir üçgeni ve elemanları (köşeleri, kenarları, açıları).
6 Zaman tanımları (GMT, ZT, LMT, ZD, MB) zamanlarla ilişkili formüller ve birbirlerine çevirmek için kurallar.
7 NOTİK ALMANAK, yapısı ve içindeki bilgiler.
8 Ara Sınav
9 Sextant prensibi, sextant’ın kısımları ve hataları.
10 Sextant yüksekliği hatalarının düzeltilmesi.
11 Gök cismi koordinatlarının Notik Almanaktan faydalanılarak hesaplanması, GHA ve Dec’e yapılacak (v) ve (d) düzeltmeleri.
12 Güneş’in meridyen geçişinde mevki bulma
13 Dec-CoAlt-Lat arasındaki bağlantılar.
14 Kutup Yıldızından enlem bulma.
15 Final Sınavı

Öğretim elemanının ders notları. Seyir 1,2,3, Güven TUNCER, 1998.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Zorunlu staj yoktur. Ancak isteğe bağlı olarak yapılabilir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Uygulama/Pratik 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Okuma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 100

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek