GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği - - Bilgisayar Mühendisliği


Program Tanımları

Üniversitemiz, 2013-2014 akademik yılından itibaren ön lisans yanında lisans eğitimi de vermeye başlamış ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde beş bölümle Eğitim - Öğretim verilmeye başlamıştır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 'de bu süreç de kurulmuştur ve eğitim dili Türkçe’dir. Öte yandan Üniversitemizde öğrencilerimizin iş hayatında rekabet üstünlüğü kazanmaları için farklı alanlar hakkında daha donanımlı yetiştirmeleri amacı ile 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği uyarınca Çift Anadal ve Yan Dal Programları uygulanmaktadır. Lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz, Çift Anadal Programı uygulaması ile eş zamanlı şekilde başka bir lisans programının derslerini alarak ikinci bir dalda diploma alabilmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği bölümün den mezun olan öğrencilerimiz. 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ve stajlarının tamamlaması ile Akademik olarak Lisans mezunu derecesi ve Mühendis unvanını almaktadırlar.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans düzeyindedir..

Kabul Koşulları Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde öSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.

Öğrenciler, önceki öğrenimlerinde başarı ile tamamladıkları derslerden, Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği programında yer alan derslerin içeriklerine uygun olması ve Fakülte onayı ile muaf olabilmektedirler.

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.

Öğrenciler, önceki öğrenimlerinde başarı ile tamamladıkları derslerden, Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği programında yer alan derslerin içeriklerine uygun olması ve Fakülte onayı ile muaf olabilmektedirler.

Mezunların istihdam Olanakları Endüstride bilgisayar destekli otomasyon, kamu ve özel sektörde yazılım geliştirme, veritabanı yönetimi, ağ güvenliği ve sistem yönetimi alanlarında iş imkanı bulmaktadırlar. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Bilgisayar Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Mezun olan Öğrencilerimiz lisansüstü ( Yüksek Lisans, Bütünleşik Doktora Programlarına ) İlgili Üniversitelerin ön koşullarını yerine getirmeleri koşulu ile öğrenim görmek haklarına sahiplerdir.

ölçme – Değerlendirme ve Puanlama Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. ödev, proje, kısa sınav ve laboratuvar çalışmalarının not değerlendirmeleri ve derse devam final veya ara sınav notlarının içine dağıtılabilir. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.

Mezuniyet Koşulları Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 70 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (8. yarıyılda) istenmektedir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Mehmet Ünal [email protected]

Bilgisayar Mühendisliğinde öğrenim gören öğrenciler Temel Bilimlerin (Fizik - Kimya) , Donanım bilgilerini geliştirmeleri için Elektronik, alanında uzmanlaşmaları için Bilgisayar ve Sanal gerçeklik Laboratuvarlar olanakları mevcuttur.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahiptir. Temel Matematik konuları hakkında bilgi sahibidir. Temel Fizik - Kimya konuları hakkında bilgi sahibidir ve deney yapar. Ayrık Matematik ile Formal Diller, Otomata Teorisi ve Hesaplama Teorisi konularında bilgi sahibidir.
2 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir. *Sistem analizi ve tasarımı üzerine sahip olduğu bilgiler ile karmaşık mühendislik problemlerini belirler, analiz eder, çözüm geliştirir ve uygular. *Yazılım geliştirme süreçleri hakkında sahip olduğu bilgileri mühendislik problemlerine çözüm üretmekte kullanır. *Kompleks değişkenler ve ayrık matematiği mesleki problemlerinde kullanır. *Fizik bilgisini mühendislik problemlerinin çözümünde kullanır.
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir. i) *Bilgisayar organizasyonu, işlemci veri yolları, mikro-denetleyiciler, işletim sistemleri ve bilgisayar ağları hakkında bilgi sahibidir, analiz ve modelleme yapar. *Programlama dilleri mantığı ve akış semaları, veri yapıları ve algoritmalar hakkında yeterli bilgiye sahiptir, modelleme yapar, bilgisayar mühendisliği problemleri için algoritma geliştirir. *Veri tabanı yönetim sistemleri, ilişkisel cebir ve normalizasyon konularında yeterli bilgiye sahiptir, modelleme yapar, uygulama geliştirir. *Mantık devreler ve temel elektronik hakkında yeterli bilgiye sahiptir, tasarım ve uygulama yapar.
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir. Dersler kapsamında geliştirdiği uygulamalarda problemlerin gerçekçi kısıtlarını uygular, modellemeleri buna uygun olarak yapar. Uygulama alanlarında çevre sorunları, ekonomik unsurlar, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik konuları gözetir. İstenen özellikleri sağlayacak bir bilgisayar sistemi tasarlar, analiz ve benzetimlerini yapar.
5 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine sahiptir. Rapor yazma araçlarını seçer ve kullanır. Benzetim programlarını araştırır, inceler, gereksinimlerine uygun olanını seçer ve kullanır. Yazılım kütüphanelerini araştırır, problem gereksinimlerine göre uygun olanını seçer ve kullanır.
6 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir. Makine öğrenmesi hakkında kazandığı tüm bilgileri gözlem yapma, veri toplama, veri kümesini analiz etme ve hipotez oluşturma aşamalarında kullanır, sonuçları analiz eder ve yorumlar. Veri madenciliği hakkında kazandığı tüm bilgileri gözlem yapma, veri toplama, veri kümesini analiz etme ve hipotez oluşturma aşamalarında kullanır, sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mobil cihazların programlanması hakkında bilgi sahibidir, mobil cihazlar için modelleme yapar ve uygulama geliştirir, sonuçları analiz eder ve yorumlar
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır. Derslerindeki takım çalışmalarında etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır. Stajlarında çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
9 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Ofis yazılımlarını kullanır. İleri düzey bilgisayar kullanma becerisine sahiptir.
10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanır. Grup tartışmalarına katılır. Yazılı raporlar teslim eder. Proje sunumları yapar. Staj ve takım çalışmalarında açık ve anlaşılır talimat alır ve verir.
11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir.
12 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahibidir. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.
13 Kalite Yönetimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. Proje yönetimi bilgisine sahiptir. Kalite yönetimi, risk yönetimi, fırsat analizi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma bilgisine sahiptir.
14 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları ile bunların mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları ile bunların mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler ve çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı BLG

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARS101 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 - - 3 2
EATA101 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 2 2
EBLG101 Türkçe Fizik I Zorunlu 3 - - 6 3
EBLG103 Türkçe Matematik I Zorunlu 3 - - 5 3
EBLG105 Türkçe Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 - - 5 3
EYDL101 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL103 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL105 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 19 0 0 30 19
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA102 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 2 2
EBLG102 Türkçe Fizik II Zorunlu 3 - - 7 3
EBLG104 Türkçe Matematik II Zorunlu 3 - - 6 3
EBLG106 Türkçe Bilgisayar Programlama Zorunlu 3 - - 6 3
EYDL102 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL104 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL106 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EBLG201 Türkçe Differansiyel Denklemler Zorunlu 4 - - 7 4
EBLG203 Türkçe Lineer Cebir Zorunlu 3 - - 7 3
EBLG205 Türkçe Nesne Yönelimli Programlama Zorunlu 3 - - 5 3
ETRD201 Türkçe Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL201 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL203 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL205 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 18 0 0 30 18
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EBLG202 Türkçe Ayrık Matematik Zorunlu 3 - - 7 3
EBLG204 Türkçe Genel Kimya Zorunlu 3 - - 6 3
EBLG206 Türkçe Veri Yapıları ve Algoritmalar Zorunlu 3 - - 6 3
ETRD202 Türkçe Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL202 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL204 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL206 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-5.BLG Türkçe 2019 Bilgisayar Mühendisliği 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EBLG301 Türkçe İşletim Sistemleri Zorunlu 3 - - 5 3
EBLG303 Türkçe Olasılık ve İstatistik Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-6BLG Türkçe MMF Bilgisayar Mühendisliği 6. yarıyıl Seçmeli Dersler Seçmeli 3 - - 20 3
EBLG302 Türkçe Mikroişlemciler Zorunlu 3 - - 5 3
EBLG304 Türkçe Programlama Dilleri Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-7.BLG Türkçe 2019 Bilgisayar Mühendisliği 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EBLG401 Türkçe Paralel Programlama Zorunlu 3 - - 5 3
EBLG403 Türkçe Siber Güvenlik Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-8BLG Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 2 20 - 30 12
Toplam 2 20 0 30 12
2019SEC-5.BLG - 2019 Bilgisayar Mühendisliği 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EBLG305 Türkçe Veri Tabanı Yönetimi Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG307 Türkçe Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG309 Türkçe Web Programlama Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG311 Türkçe Sayısal Devre Tasarımı Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG313 Türkçe Elektrik Devreleri Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG315 Türkçe İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA301 İngilizce Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301 İngilizce İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
EMAA301 Türkçe Maker Atölyesi Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS301 İngilizce Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
ESSP301 Türkçe Sosyal Sorumluluk Projesi Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL303 Türkçe Mesleki İngilizce I Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP301 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6BLG - MMF Bilgisayar Mühendisliği 6. yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EBLG306 Türkçe Ağlar Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG308 Türkçe Mobil Programlama Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG310 Türkçe Yazılım Mühendisliği Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG312 Türkçe Veri Madenciliği Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG316 Türkçe Sistem Programlama Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG318 Türkçe Yapay Sinir Ağları Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG320 Türkçe Mesleki İngilizce II Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA302 İngilizce Fransızca II Seçmeli 3 - - 5 3
EISD302 Türkçe İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302 İngilizce İspanyolca II Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS302 İngilizce Rusça II Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC302 Türkçe Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 2
EYDL304 Türkçe Mesleki İngilizce II Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP302 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 2
2019SEC-7.BLG - 2019 Bilgisayar Mühendisliği 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EBLG405 Türkçe Robotik Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG407 Türkçe Bulanık Mantık Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG409 Türkçe Sayısal Sinyal İşleme Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG411 Türkçe Ağ Protokolleri Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG413 Türkçe Bilgisayar Simülasyonları Seçmeli 3 - - 5 3
EBLG415 Türkçe Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 - - 5 3
EEDD401 İngilizce Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA401 İngilizce Fransızca III Seçmeli 3 - - 5 3
EISD401 İngilizce İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP401 İngilizce İspanyolca III Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS401 İngilizce Rusça III Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC401 İngilizce Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL401 İngilizce Mesleki İngilizce III Seçmeli 2 - - 5 2
2019SEC-8BLG - İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EBLG402 Türkçe İşbaşında Mesleki Uygulamalar Seçmeli 2 20 - 30 12
EBLG406 Türkçe Uygulamalı Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) Seçmeli 2 20 - 30 12

ERASMUS MÜFREDATI

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ERA*EEND320 Türkçe International Business Administration Zorunlu - - - 4 3
Toplam 0 0 0 4 3
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ERA*27006050* Türkçe Programming Techniques for Embedded System and Sensor Networks Zorunlu - - - 6 3
ERA*EISP302 Türkçe Polish For Beginners Zorunlu - - - 6 3
ERA*ETIC302*2 Türkçe Corporate Social Responsibility in the European Union Zorunlu - - - 5 3
Toplam 0 0 0 17 9
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
ERA*EBLG403 Türkçe Cyber Threats and Security of Informatic Systems Zorunlu - - - 4 3
ERA*EEDD401* Türkçe Telecommunications and Promotion in the Modern World Zorunlu - - - 4 3
Toplam 0 0 0 8 6

2020-2021 Müfredatı-BLG

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA191 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 3 2
EBLG111 Türkçe Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 - - 7 3
EINS121 Türkçe Matematik I Zorunlu 3 2 - 7 4
EINS123 Türkçe Fizik I Zorunlu 3 2 - 7 4
EYDL191 Türkçe İngilizce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 13 6 0 30 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA192 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 3 2
EBLG120 Türkçe Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 2 - 3 3
EINS112 Türkçe Genel Kimya Zorunlu 3 - - 6 3
EINS122 Türkçe Matematik II Zorunlu 3 2 - 7 4
EINS126 Türkçe Fizik II Zorunlu 3 2 - 7 4
EYDL192 Türkçe İngilizce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 15 8 0 32 19