GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Otomotiv Teknolojisi - - Otomotiv TeknolojisiProgram Tanımları

Nişantaşı Üniversitesi, "Nişantaşı Meslek Yüksekokulu" olarak, 2009 yılında kurulmuştur. Otomotiv Teknolojisi Programı, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Otomotiv Teknolojisi öğretimin verildiği program süresi 4 yarıyıldan oluşmak üzere 2 yıldır.

Mezun olan öğrencilerimize geçerliliği olan “Otomotiv Teknikeri” ünvanlı diploma verilmektedir.

Ön Lisans

TYT puan türünden öğrenci alınmaktadır.

Nişantaşı Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Nişantaşı Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili birimler tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Bununla birlikte öğrencinin staj ya da mezuniyet projesinin tamamlaması gerekmektedir.

Otomotiv Servis Teknisyenliği, Oto Boya Kaporta, Benzin ve Dizel motorları, Otomotiv Elektriği ve Elektroniği, Güç Aktarma Organları, Hareket Kontrol Sistemleri, Servis Organizasyonu ve Yönetimi, Müşteri ilişkileri

Otomotiv Teknolojisi programı mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlarımız başta otomotiv fabrikaları olmak üzere, oto parça yan sanayi, servislerde, yol yardımı firmalarında, havayolları yer hizmetlerinde,  makine imalat ve tasarım alanlarında istihdam edilmektedirler. Bunun yanı sıra dikey geçiş yapmak isteyen öğrencilerimiz girecekleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarında 4 yıllık eğitimlerini sürdürebilmektedirler.  

DGS sınavı ile, Endüstri Mühendisliği Endüstri ve Sistem Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Yönetimi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Makine Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Uçak Gövde - Motor Bakım lisans programlarına geçiş yapılabilmektedir.

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. öğrenciler, her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olabilmesi için o dersi aldığı dönem not ortalamasının en az 1.80 olması gerekir. Daha detaylı bilgi için lütfen Ders Planı bölümündeki ilgili dersi inceleyiniz.

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için programda yer alan derslerin (toplam 120 AKTS Karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Bununla birlikte her yarıyıl için yarıyıl ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 1.80 ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Otomotvi Teknolojisi Program Başkanı ve AKTS Koordinatörü Öğretim Görevlisi Volkan KALENDER [email protected] / Maslak Mah., 1453 Söğütözü Sokak Ağaoğlu Maslak 1453 No:20, 34398 Sarıyer/İstanbul

Gerek yapılan projeler, ziyaretler ve gerekse mezun olan öğrencilerimizin aracılığı ile çok sayıda sanayi kuruluşu ile işbirliği içinde öğretim yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz Öğretim süreleri içinde toplam 8 hafta olmak üzere Endüstriye Dayalı Öğretim (İsteğe Bağlı Staj) yapmaktadırlar. Bu konuda da pek çok özel ve kamu kuruluşundan destek alınmaktadır. Bilgisayar destekli çizim dersi bilgisayar laboratuvarında, benzinli ve dizel motorlar dersi ise motorlu araçlar teknolojisi laboratuvarında yapılmaktadır.


Program Çıktıları

1 Otomotiv teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak
2 Otomotiv parçaları hakkında bilgi sahibi olmak
3 İlgili tasarım programlarını kullanabilmek
4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanmak
5 Motor parçalarının yapısını kavrama, parça özelliklerini irdeleyebilme becerisine sahip olmak
6 Mesleki tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve uygulama becerisine sahip olmak
7 Üretim aşamalarındaki kalite standartları hakkında bilgi sahibi olmak
8 Otomotiv imalat yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
9 Motorun güç, tork, devir vb. hesaplayabilmek
10 Girişimcilikle ilgili teknik iletişimi bilmek
11 Motor çalışma koşullarını bilmek
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir
13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimseyebilmek
14 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Otomotiv teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak
Otomotiv parçaları hakkında bilgi sahibi olmak
İlgili tasarım programlarını kullanabilmek
Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanmak
Motor parçalarının yapısını kavrama, parça özelliklerini irdeleyebilme becerisine sahip olmak
Mesleki tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve uygulama becerisine sahip olmak
Üretim aşamalarındaki kalite standartları hakkında bilgi sahibi olmak
Otomotiv imalat yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
Motorun güç, tork, devir vb. hesaplayabilmek
Girişimcilikle ilgili teknik iletişimi bilmek
Motor çalışma koşullarını bilmek
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir
Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimseyebilmek
Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 İngilizce Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 - - - 2
OFIZ163 Türkçe Fizik Zorunlu 2 - - 6 2
OMAT163 Türkçe Matematik Zorunlu 2 - - 4 2
OOTO161 Türkçe Benzinli Motor Teknolojisi Zorunlu 2 - - 4 2
OOTO163 Türkçe Güç Aktarma Organları Zorunlu 2 - - 5 2
OTRD153 İngilizce Türk Dili I Zorunlu 2 - - - 2
OYDL181 Türkçe İngilizce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 2 0 25 15
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 İngilizce Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 - - - 2
OMAK162 Türkçe Malzeme Teknolojisi Zorunlu 2 - - 5 2
OOTO154 Türkçe Meslek Resmi Zorunlu 2 2 - 5 3
OOTO158 Türkçe Dizel Motor Teknolojisi Zorunlu 2 - - 4 2
OOTO160 Türkçe Servis İşletmeciliği ve Müşteri Hizmetleri Zorunlu 2 - - 5 2
OTRD154 İngilizce Türk Dili II Zorunlu 2 - - - 2
OYDL182 Türkçe İngilizce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 4 0 25 16
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISL277 Türkçe Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 1 2 - 3 2
OOTO269 Türkçe Otomotiv Elektrik ve Elektroniği Zorunlu 2 2 - 6 3
OOTO271 Türkçe Yakıtlar ve Yanma Zorunlu 2 - - 5 2
OOTO273 Türkçe Termodinamik Zorunlu 2 2 - 4 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bitirme Projesi I Zorunlu - - - 4 -
SECOTM3 Türkçe OTM 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 7 6 0 22 10
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OOTO266 Türkçe Mezuniyet Projesi Zorunlu 2 2 - 4 3
OOTO272 Türkçe Şasi Kaporta ve Boya İşlemleri Zorunlu 2 - - 6 2
OOTO274 Türkçe Hareket Sistemleri Zorunlu 2 - - 4 2
OOTO276 Türkçe Taşıt Mekaniği Zorunlu 2 2 - 4 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bitirme Projesi II Zorunlu - - - - -
SECOTM4 Türkçe OTM 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 8 4 0 18 10
SECOTM3 - OTM 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OISG279 Türkçe İşçi Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 1 2 - 4 2
OOTO265 Türkçe Otomotiv Teknolojilerinde Bilgisayar Destekli Çizim Seçmeli 1 2 - 4 2
OOTO277 Türkçe Teknik İngilizce Seçmeli 1 2 - 4 2
SECOTM4 - OTM 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMAK266 Türkçe Makine Elemanları Seçmeli 1 2 - 4 2
OOTO258 Türkçe Ölçme Tekniği Seçmeli 1 2 - 4 2
OOTO278 Türkçe Yeni Nesil Otomotiv Teknolojileri Seçmeli 1 2 - 4 2