GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK417 Etkin Liderlik Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 4 7 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


lider davranışını çeşitli teori ve yaklaşımlar çerçevesinde irdelenerek, liderlik davranışına ilişkin konuları kavrayabilme ve yorumlayabilme


Doç. Dr. Umut Davut BAŞOĞLU


1 Lider yönetici olabilme perspektifi kazandırmak,
2 Liderlik becerileri konusunda bilinçlendirmek
3 Liderlik konusundaki sorunları analiz edebilmek
4 Liderlik yaklaşımlarına katkı sağlamak

Birinci ÖğretimYok


Liderlik kavramının tanımı, lider yönetici ilişkisi, etkin liderin özellikleri, takım lideri, liderlikte özellikler yaklaşımı, davranışsal yaklaşımlar, durumsal yaklaşımlar ve modern liderlik yaklaşımları bu dersin konuları arasındadır


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Liderlik kavramı
2 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar
3 Etkin Liderlerin Özellikleri
4 Davranışsal Liderlik Yaklaşımları(Ohio State, Michigan, Blake ve Mouton’un Yönetim Matrisi)
5 Durumsal Liderlik Yaklaşımları(Fiedler, Amaç-Yol Teorisi)
6 Davranışsal Liderlik Yaklaşımları(Kurt Lewin, Sistem 4 Yaklaşımı, McGregor’un X-Y Teorisi)
7 Durumsal Liderlik Yaklaşımları(Vroom-Yetton)
8 vize
9 Durumsal Liderlik Yaklaşımları(Hersey-Blanchard)
10 Liderlikte Motivasyon Teorileri
11 Çağdaş Liderlik Yaklaşımları(Değişimci liderlik, Dönüşümcü liderlik)
12 Çağdaş Liderlik Yaklaşımları(Karizmatik liderlik, Kültürel liderlik)
13 Çağdaş Liderlik Yaklaşımları(Şeffaf liderlik, Etik liderlik)
14 Çağdaş Liderlik Yaklaşımları(Kendi kendine liderlik, Lider-üye değişimi)
15 final sınavı

Salih Güney, Liderlik. Ankara: Nobel Yayınevi. 2012.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Bireysel Çalışma 3 10 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 11 44
Toplam İş Yükü (saat) 124

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 4 4 4 5 4 3
ÖÇ 2 3 4 4 4 4 5 4 3
ÖÇ 3 4 4 4 4 3 4 4
ÖÇ 4 3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek