GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK415 Özel Popülasyonlarda Etkinlik Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 4 7 5.00 3.00

LisansÖğrencilerinin, insan haklarına, sosyal konulara ve sosyal çevrelerine duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkıda bulunmak; • Katılımcı demokrasi ve sivil toplumun gelişmesinde, öğrencilerin aktif yurttaşlar olarak rol almalarına katkıda bulunmak; • Öğrencilerinin, çeşitlilik ve çokkültürlülüğe olan saygı ve hoşgörülerini geliştirme ve derinleştirmelerine katkıda bulunmak; • Öğrencilerinin diğer üniversite ve lise öğrencilerine, sosyal sorumluluk projeleri ile örnek olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak; • Öğrencilerinin sivil toplum kuruluşlarına katılımlarını teşvik etmek; • Genel olarak bir topluluk yaşamının gelişmesine katkıda bulunmak.


Doç. Dr. UMUT DAVUT BAŞOĞLU


1 Özel gruplara ilişkin genel bilgileri öğrenme,
2 rekreatif spor ve fitness uygulamaları ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanma,
3 organizasyonlar yapma

Birinci ÖğretimYok


Özel gruplarda bulunan bireylere yönelik etkinlik planlama ve uygulama


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Birbirini tanıma, Giriş ve dersle ilgili genel bilgiler
2 Sivil Toplum, Demokrasi ve STK'lar
3 Gönüllülük ve Gençlik
4 Proje fikirleri ile ilgili grup tartışması
5 Grupların oluşturulması ve proje fikirleri ile ilgili beyin fırtınası
6 Projelerin dağılımı ve projeler hakkında grup tartışması ve beyin fırtınası
7 Amaçların belirlenmesi, strateji oluşturma, paydaş analizi
8 vize sınavi
9 Hedef ve amaç belirleme, paydaş analizi
10 İlgili temsilcilerinin de katılımıyla grup tartışması ve geri bildirim
11 Geçici faaliyet planı ve çıktıların belirlenmesi
12 Bütçe hazırlama, Bütçe kalemleri, tahmini giderlerin belirlenmesi
13 Fon geliştirme ve sürdürülebilirlik, Olası sponsorların belirlenmesi ve sürdürülebilirlik stratejisinin hazırlanması
14 Final Sınavı
15 Proje tekliflerinin teslimi ve sunumu

Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor,Nobel yayınları,Ankara 2001 Sport England Sport Australia Spor New ZealandYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 3 12 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 11 44
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 11 44
Toplam İş Yükü (saat) 126

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3
ÖÇ 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3
ÖÇ 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek