GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EEDD401 Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Seçmeli Ders Grubu 4 7 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Son yarım yüzyıldır dünyamız köklü bir değişimden geçmektedir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan ilerlemelerle şekillenen bu değişim, ekonomik ve sosyal hayatın anlam ve önemini de etkilemektedir. Değişimin farkına varmak, değişime ayak uydurmak ve değişimden kazançlı çıkmak için geçmiş, bugün ve geleceğin ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler ışığında incelenmesi amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Figen Öcal


1 Tarihsel ve bütünsel bakış açısı ile günümüzü değerlendirmek
2 Teknolojik yenilikleri tanımak
3 Bilim, teknoloji, üretim tarihsel süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak
4 Robot, Yapay Zeka ve Büyük veri konularında detaylı bilgi sahibi olmak
5 Bilimsel gelişmeler ve teknolojik icatların hayatımıza etkilerini anlamak
6 Bilim kurgu ve bilimsel gelişmeler arasındaki bağlantılar üzerinde düşünmek

Birinci Öğretim


Dersin ön koşulu olan ders/ler bulunmamaktadır.


Yok


Değişim çağının ortasındayız. Ancak bu değişimi anlayabilenler ve yeterli esnekliği sağlayarak değişime ayak uydurabilenler hayatta kalabilecektir. Dijital dönüşüm, devletler, organizasyonlar, toplum ve bireyleri yakından etkilemektedir. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüme bütünsel bakış açısıyla yaklaşılmakta olup, bilgi, teknoloji, sanayi, üretim, toplum, pazarlama ve en son olarak insanın kendisine olan etkilerinden bahsedilmektedir. Günümüzde hayatımızda giderek daha fazla yer alan kavramlar; Yapay Zeka, Robot, Büyük Veri, Block Chain, Arttırılmış gerçeklik, Sanal gerçeklik konularında tartışmalar gerçekleştirilecektir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm dersinin amacı ve önemi
2 Değişen Jenerasyon, Bilginin Tarihi, Değişen Hız Kavramı, Moore yasası
3 İnternet verileri, Dünyada ve Türkiyede internet Kullanımları
4 Endüstri 4.0, Doğuşu, uygulamaları, faydaları, sonuçları, Yaratıcı Yıkım Teorisi
5 Toplum 5.0 Japonya, Teknolojinin Getirdikleri, Pazarlama ve Üretim Tarihi
6 Büyük Veri, Blockchain, Bitcoin, Algoritma
7 Tüm konuların genel tekrarı
8 Vize sınavı
9 Yapay Zeka (Tarihsel gelişim, şu anki durum, etkileri, gelecekte neler bekleniyor), Geleceğin meslekleri
10 Deneyim Ekonomisi, Dijital Pazarlama
11 Çin'deki teknolojik gelişmeler, e-ticaret
12 Teknolojinin getirdikleri Robotlar, Akıllı şehirler
13 Bilim Kurgu ve Gelecek
14 Final sınavı

Kemal İnan "Teknolojik İşlevsizlik", Philip Kotler "Pazarlama 4.0", Ray Kurzweil " İnsanlık 2.0" gibi kitapların yanısıra birçok bilimsel ve güncel makaleden faydalanılmaktadır.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 4 10 40
Tartışma 1 10 10
Beyin Fırtınası 4 10 40
Proje Hazırlama 1 1 1
Proje Sunma 1 1 1
Okuma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek