GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARS101 Araştırma ve Sunum Teknikleri Ders 1 1 0 2.00

Lisans


Türkçe


Bilimsel bir araştırmanın yürütülmesi için temel bilgiler ve tekniklerin öğrenciye kazandırılması.1 Sosyal bilimlerde bilimsel araştırmanın yeri ve önemini tayin eder.
2 Araştırma yapılması planlanan bir konu hakkında nasıl bir yol izleneceğini belirler.
3 Bilimsel nitelikli bir araştırmanın hangi unsurlara dayanması gerektiğini ortaya koyar.
4 Araştırma sonuçlarının ele alınan konu üzerine etkilerini analiz etme becerisi kazandırır.
5 Toplanan verilerin analiz etme verileri toplama süreçlerini fark eder.
6 Kendi alanına dair araştırma soruları geliştirir ve alanındaki problemleri tanımlamaya çalışır.
7 Bilimsel araştırmanın temel yapısını ve dayandığı temel felsefeleri açıklar
8 Bilimsel araştırmanın temel yapısını ve dayandığı temel felsefeleri açıklar.
9 Bir araştırmayı uygularken takip etmesi gereken aşamaları kendi araştırma projesi üzerinde pratik ederek özümsemek
10 Bilgi ve bilim kavramlarını tanımlar
11 Hipotez, kuram, bilimsel yasa, olgu, gözlem, tümevarım, tümdengelim gibi temel bilimsel kavramları ifade eder
12 Bilimsel araştırma yaparken kütüphane, internet, laboratuar, görsel ve yazılı kaynakları en verimli şekilde nasıl kullanacağını belirler
13 Bilimsel araştırma sürecinde plan oluşturur
14 Anket tekniğini veri toplamada etkin olarak geliştirir
15 Bilimsel araştırmaları çıkartarak rapor eder.(Tez, makale, proje vb.)
16 Kaynak gösterme yöntemleri çerçevesinde Kaynakçayı yapılandırır

Birinci ÖğretimYok


Bilimsel bir araştırmanın temelleri ve ilkeleri öğretilir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş: Bilim Felsefesi Nedir? Bilgi ve Bilimsel Bilgi
2 Araştırma Problem/ Problemlerinin Belirlenmesi
3 Eleştirel Kaynak Taraması
4 Araştırma Soru ve Hipotezlerinin Oluşturulması
5 Ara Sınav 1
6 Araştırma Stratejisinin Belirlenmesi, Evreni ve Örnekleme
7 Araştırma İçin İkincil Verilerin Derlenmesi
8 Araştırma İçin Birincil Verilerin Derlenmesi: Anketler
9 Araştırma İçin Birincil Verilerin Derlenmesi: Gözlem ve Mülakat
10 Ara Sınav 2
11 Araştırmalarda Ölçüm ve Ölçekler
12 Temel Veri Analiz Yöntemleri
13 Raporlama: Araştırma Raporunun İçeriği
14 Raporlama: Araştırma Raporunun Şekli Şartları
15 Final Dönemi ve Genel DeğerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Proje Sunma 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Quiz 1 10 10
Derse Katılım 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 1 10 10
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 80

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13
ÖÇ 14
ÖÇ 15
ÖÇ 16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek