GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK335 Turizme Giriş ve Turizmde Rekreasyon Seçmeli Ders Grubu 3 5 5.00 2.00

LisansÖğrencilere turizm rekreasyonun yönetim ve organizasyon özeliklerinin öğretilmesi.


Öğ. Gör. Şeymanur Bircan


1 Turizm rekreasyonu ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
2 Rekreasyon ve turizm kaynaklarının yönetim sürecini analiz edebilecektir.
3 Turizmin rekreasyona etkinlerini tartışabilecektir.
4 Turizme bağlı olarak spor turizminin ülke tanıtımına ve ekonomisine faydalarını analiz eder
5 Farkındalık yaratmak, kendini ön plana çıkarmak gibi yetiler kazanır
6 Ülke turizmine farklı bir perspektiften bakarak nitelikli bireyler olarak turizmin ve spor turizmi uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlar.
7 Toplum bireylerine tatilin sadece güneşlenmek ya da denize girmekten ibaret olmadığını sportif aktivitelerin gerek sağlık açısından gerekse kültürel ve sosyalleşmek adına ne kadar önemli olduğunun yaygınlaşmasına katkıda bulunmak gibi davranış eğilimleri kazanır
8 Spor ve medya biliminin spordaki önemini kavrar.
9 Spor ve medya biliminin spordaki önemini kavrar.
10 Spor turizmi türlerini öğrenir, Türkiye'de hangi bölgelerde hangi türlerin yapıldığını araştırır
11 Havada-Karada ve Suda Gerçekleştirilen Spor Turizm Çeşitlerini kavrar
12 spor turizmi olaylarını inceler
13 Spor Turizmi Çekim Unsurları ve Turlarını araştırır
14 Spor Turizmi Resortları-Spor Turizmi Kruvaziyerini öğrenir
15 sınav

Birinci Öğretim


Ders ön koşulu bulunmamaktadır.


Yok


Turizm kavramının incelenmesi ve turizm rekreasyonunu hakkında genel bilgilendirme, geçmişten günümüze gelişimi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ders hakkında genel bilgi verilmesi.
2 Turizm Rekreasyonunun Tanımı
3 Turizm ile Rekreasyon Arasındaki İlişki
4 Rekreasyon ve Turizm Kaynakları: Temalı Parklar
5 Rekreasyon ve Turizm Kaynakları: Oteller ve Animasyonlar
6 Rekreasyon ve Turizm Kaynakları: Su Parkları
7 Rekreasyon ve Turizm Kaynakları: Spa, Hamam ve Termal Alanlar
8 Ara Sınav
9 Rekreasyon ve Turizm Kaynaklarının Yönetimi: Planlama
10 Rekreasyon ve Turizm Kaynaklarının Yönetimi: Yürütme
11 Rekreasyon ve Turizm Kaynaklarının Yönetimi: Programlama
12 Rekreasyon ve Turizm Kaynaklarının Yönetimi: Kontrol
13 Ulusal Turizmin Rekreasyona Etkisi
14 Uluslararası Turizmin Rekreasyona Etkisi
15 Türkiye'de Turizm Rekreasyonu

Atilla HAZAR. Spor ve Turizm. Detay YayıncılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Tartışma 5 7 35
Rapor Hazırlama 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
Toplam İş Yükü (saat) 129

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3
ÖÇ 2 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3
ÖÇ 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13
ÖÇ 14
ÖÇ 15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek