GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK325 Rekreasyon ve Kentleşme Ders 3 5 5.00 2.00

LisansDersin amacı Kent ekolojisi Kentsel rekreasyon planlama ilkeleri İnsan kullanımlarından kaynaklanan kirlilik kaynakları(endüstri, taşıt ve insan trafiğinin yarattığı gürültü kirliliği, evrensel atıkla-su kirliliği, karasal radyasyon, görsel kirlilik ve insanın yaşam kalitesini düşüren olumsuzluklar) Kent mikro kliması Kentsel yenilenme-dönüşüm, Kent planlamada ekolojik yaklaşımlarla sürdürlebilir çözümler bulmak1 Rekreasyon alanında uygulamaya yönelik bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir.
2 Önerilen çözümleri savunur.
3 Bilgi ve beceri düzeylerinin farkında olur.
4 İşlevsel ve taktiksel düzeyde karar almayı sağlar.

Birinci ÖğretimYok


Bu ders kapsamında kent ve kentsel alan tanımı, kapsamı, tarihten günümüze kent sistemi ve kent modelleri, planlama yöntemleri ve kentsel rekreasyon aktivitelerinin etkileri, kentsel rekreasyon alanlarının (mezarlıklar, kent parkları, mahalle parkları, çocuk oyun alanları, botanik bahçeleri, yaya bölgeleri, meydanlar, kıyı alanları vb.) planlama-tasarım ilkeleri ve uygulamaları konularında öğrencilerin bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Kentlerin tarihi anlatım
2 Sanayi Öncesi Kentler
3 Kent Toplum Bilimi
4 Kent Kültürü
5 Kentlileşme
6 Kent Ekonomisi
7 Çevre kavramı
8 ara sınav (vize)
9 Türkiye'de Çevre ve Yönetimi
10 Türkiye'de Çevre Politikaları ve Kalkınma Planları
11 Türkiye'de Kentsel Çevre Politikalarında ve Kalkınma Planlarında Rekreasyonun Yeri
12 Teknolojik Dönüşüm Sürecinde Rekreatif Çevre Oluşumu ve Sorunları
13 Globelleşme Sürecinde Yeni rekreatif Yaklaşımlar
14 Avrupa Birliği Çevre Politikası
15 final sınavı

Cordes, K. A., & İbrahim, H. M. (1999). Application in Recreation and Leisure. McGraw-Hill Companies.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Tartışma 4 8 32
Rapor Hazırlama 6 6 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 8 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 8 24
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3
ÖÇ 2 3 5 3 4 4 3 3 3 5 3 2 3 3
ÖÇ 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 3 5
ÖÇ 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek