GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK319 Temel İlkyardım ve Spor Yaralanmaları Seçmeli Ders Grubu 3 5 5.00 3.00

LisansKaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.


Öğr. Gör. Sevinç Özgür


1 İlkyardımda temel kavramları tanımlar.
2 Acil olguları ve olay yerini değerlendirir.
3 Bilinç bozuklukları, yaralanmalar, zehirlenmeler, kanamalar, ısıya bağlı sorunlar, boğulmalar, zehirlenmeler, kırık, çıkık ve burkulma durumlarında ilkyardım uygular.

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


İlk yardıma giriş ve genel özellikleri, Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Solunum ve dolaşım sistemi, Yaralanmalarda ilk yardım, Kanamalarda ilk yardım, Şok ve ilk yardım, Yanıklar ve ilk yardım, Zehirlenmeler ve ilk yardım, Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, Temel yaşam desteği


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Temel İlkyardım Bilgileri
2 Hasta/Yaralı ve Olay Yerini Değerlendirme
3 Temel Yaşam Desteği
4 Kanamalarda İlkyardım
5 Yaralanmalarda İlkyardım
6 Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmalarda İlkyardım
7 Kırık-Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
8 Ara Sınav
9 Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
10 Zehirlenmelerde İlkyardım
11 Hayvan Isırmalarında İlkyardım
12 Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri
13 İlkyardımda Doğru Bilinen Yanlışlar
14 İlkyardımda Doğru Bilinen Yanlışlar
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 53 53
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek