GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK204.1 Sporda Yönetim ve Organizasyon Ders 2 4 0 3.00

Lisans

1 Spor kulüplerinin yönetimini ve organizasyonunun nasıl yapıldığını bilir ve uygular
2 Spor yönetiminin boyutlarını paralel disiplinlerle ilişkilendirerek tartışır.
3 Spor organizasyonlarında teşkilatlanmanın oluşumunu tanımlar
4 Spor yöneticisinin taşıması gereken nitelikleri açıklar.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Yönetim süreci,öğeleri ,ilkeleri
2 Spor yönetiminin işlevleri
3 Spor yöneticisinin özellikleri ve yönetici karakterleri
4 Türkiye'de ve dünyada spor politikaları
5 Beden eğitimi ve spor programlarının yönetimi
6 Spor yönetiminde güncel konular
7 Spor tesisleri yönetimi ve Türkiye'deki durumu
8 Değerlendirme
9 Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonları ve düzenlemeleri
10 Organizasyon öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak faaliyetler
11 Örnek spor organizasyonları uygulamaları (indoor)
12 Sporda ulusal düzeyde, gönüllü birlik ve örgütlenme modelleri
13 Sporun toplumsal hayata etkisi ve Sporun bir sektör olarak değerlendirilmesi
14 Eğlence sporlarının ulusal ve uluslar arası örnekleriyle karşılaştırmalı analizi
15 DeğerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Soru-Yanıt 2 3 6
Beyin Fırtınası 3 4 12
Bireysel Çalışma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 3 15 45
Toplam İş Yükü (saat) 139

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek