GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ETRL201 Turkish Language I Ders 2 3 0 2.00

Lisans


İngilizce


The basic rules in Turkish Language, expanding the vocabulary.1 1. Regarding the works of the researchers who have studied the Turkish Language, recognize the language family and the place of the Turkish in the language families. 2. Taking into consideration the historical development of the Turkish language with the works on Turkish Language, recognize the historical periods of the Turkish language. 3. Analyze Turkish words on sample texts by taking their roots and suffixes into consideration. 4. Analyze Turkish sentences on sample texts by considering the spelling rules, punctuation marks. 5. Assess Turkish texts with critical, inquisitive, interpreting, creative and constructive thinking.

Birinci ÖğretimYok


The important texts in Turkish language is read. Grammer, spelling rules are taught to the students.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İletişim Teorik bilgi verilir. Ünite testiyle ve soru cevapla dönüt alınır.
2 Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür, dil-millet ve dil-düşünce ilişkisi. Konuşma ve yazı dili. Teorik yok
3 Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Teorik Yok
4 Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Teorik Yok
5 Yazım kuralları. Noktalama imleri. Noktalama imlerinin dil için önemi. Bu imlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması. Teorik Yok
6 Yazım kuralları. Noktalama imleri. Noktalama imlerinin dil için önemi. Bu imlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması. Teorik Yok
7 Güncel metinler eşliğinde yazım kuralları. Teorik Yok
8 Metin incelemesi:Köşe yazısı. Teorik Yok
9 Yazılı anlatım (Kompozisyon). Teorik Yok
10 Yazılı anlatım çalışmaları, örnekler üzerinden incelemeler (Kompozisyon türleri). Teorik Yok
11 Resmi yazışmalar. Dilekçe, tutanak, rapor vb. bu türler ile ilgili uygulama çalışmaları. Teorik Yok
12 Anlatım bozuklukları. Dil yanlışları ile ilgili uygulamalar. Teorik Yok
13 Güncel metinler eşliğinde inceleme: Anlatım bozuklukları. Teorik Yok
14 İmlâ ve noktalama. a) Büyük harflerin kullanıldığı yerler. b) Sayıların yazımı. c) Kısaltmaların yazımı. d) Bazı kelime ve eklerin yazımı (de/da, ki, mi, ne … ne …, pekiştirmeler ve ikilemelerin yazımı). Resmî yazışmalara ilişkin imlâ ve noktalama hatırlatmaları. Teorik yokYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Toplam İş Yükü (saat) 40

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek