GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EHIS101 Ataturk's Principles and History of Revolution I Ders 1 1 0 2.00

Lisans


İngilizce


Republic of Turkey after the collapse of the Ottoman Empire, the secular and unitary structure of the organization as a nation-state, according to the historical experience of the modernization formed the basis of this organization; To teach the younger generations of the Atatürkist Thought which corresponds to the expression and meaning of the Turkish Revolution, the nation-state and modernity and secularism in the context of Turkey, realized under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk, the f1 1. Examines reforms and innovations brought by the Republic of Turkey.
2 2. Match the reforms and revolutions of Ataturk with his ideological heritage.
3 3. Explain the principles of Ataturk and the reforms related with these
4 4. Recall and spell the important events, persons, institutions and dates in the history of Turkey, with a focus on developments in the first years of Republic of Turkey.

Birinci ÖğretimYok


First World War, Armistice Agreement, Mustafa Kemal Pasha's Life An Overview, Societies and Activities, Mustafa Kemal Pasha's arrival in Samsun, Congress, the Assembly-i MebusanCollection and the National Pact, tmmm'n Opening , National Struggle up to Sakarya Victory.Sakarya Victory, Financial Resources of the National Struggle, Great Offensive, Mudanya Armistice, Abolishment of the Sultanate, Lausanne Treaty and Following the Proclamation of the Republic, Removal of the Caliphate, 1924 Constitu


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “arayarak okuma” tekniği çalışmaları.
2 Osmanlıdaki yenilik hareketleri kavramış olmak.
3 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “ayrıntılı okuma” tekniği çalışmaları
4 Türkiye Cumhuriyeti´nin devlet yapısını iyi bir şekilde tanımış olur
5 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime tahmin etme” tekniği çalışmaları.
6 Atatürk’ün cumhuriyet ve barış kavramlarını bilir.
7 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları.
8 Ara Sınav
9 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları.
10 Devletine ve milletine sahip çıkacak milli iradeye sahip olur.
11 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları.
12 Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir bilgi birikimine sahip olur.
13 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime ve terim” çalışmaları.
14 Milli mücadele zorluklarını kavrar.
15 Final Dönemi ve Genel DeğerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Soru-Yanıt 1 1 1
Beyin Fırtınası 3 4 12
Makale Kritik Etme 1 3 3
Bireysel Çalışma 1 6 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Okuma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 41

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek