GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI222 Developmental Psychology II Ders 2 4 0 3.00

Lisans

1 Gelişimsel psikolojinin tanımını, yaşam boyu süren gelişim perspektifi, ilişkili alanları ve prensiplerini anlamak.
2 Ergenlik, beliren yetişkinlik, erken, orta ve geç yetişkinlik dönemlerinin temel özelliklerini öğrenmek.
3 Bu dönemlerin bazı temel fiziksel gelişim konularını anlamak.
4 Ergenlik, beliren, erken, orta, geç yetişkinlik dönemlerinin bilişsel, psikososyal, sosyo-duygusal gelişimi hakkında bilgi edinmek.
5 Ölüm, yas ve kayba dair modelleri ve temelleri dikkate sunmak.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İzlence ve genel bakış
2 Ergenlikte fiziksel gelişim
3 Ergenlikte bilişsel ve psikososyal gelişim
4 beliren ve erken yetişkinlik döneminde fiziksel gelişim
5 Beliren ve erken yetişkinlikte bilişsel ve psikososyal gelişim
6 Orta yetişkinlikte fiziksel gelişim
7 Orta yetişkinlikte bilişsel ve psikososyal gelişim
8 Geç yetişkinlikte fiziksel gelişim
9 Vize
10 Orta yetişkinlikte bilişsel gelişim
11
12 Geç yetişkinlikte psikososyal gelişim
13 Ölüm ve kayıp/yas
14 Genel tekrarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
Okuma 6 6 36
Toplam İş Yükü (saat) 139

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek