GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
GET07006 Dijital Reklam ve Sosyal Medya Seçmeli Ders Grubu 3 5 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Teknolojideki gelişmelerle birlikte ortaya çıkan sosyal medyanın reklamcılık alanına getirdiği yenilikler ve değişimler bağlamında, dijital reklam türleri ve dijital reklam ortamları kapsamlı şekilde incelenecektir.


Dr. Öğretim Üyesi Sezgi Turfanda


1 Yeni iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
2 Dijital reklamda hedef kitle ile iletişim kurma ve geliştirmede süreç ve teknikler konusunda bilgi sahibi olur.
3 Alanla ilgili olarak araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.

Birinci ÖğretimYok


Bu ders kapsamında, reklamcılık alanına ilişkin kavramsal ve kuramsal bilgiler temelinde İnternet ortamındaki pazarlama ve reklam stratejileri ile yeni trendler ele alınacak ve güncel uygulamalı örnekler incelenecektir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Pazarlama ve Pazarlama Yaklaşımları
2 Pazarlama Karması ve Pazarlama İletişimi Araçları
3 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Aracı olarak Reklam
4 Reklam Türleri
5 Reklamın İletişim ve İşleyiş Sürecine İlişkin Modeller
6 Stratejik Reklam Kampanya Planlaması
7 İnternetin Gelişimi: Web 1.0- Web 2.0- Web 3.0- Web 4.0
8 Vize
9 Yeni Medya ve Dijital Reklamcılık
10 Bölümleme, Hedefleme, Konumlandırma ve İnternette Reklam Hazırlama Süreci
11 Arama Motoru Pazarlaması (SEM – SEO) ve Görüntülü (Display) Reklamlar
12 Sosyal Medya, Sosyal Medya Reklamları ve Etkileyen (Influencer) Pazarlama
13 İçerik (Content) Pazarlaması ve Yeniden Pazarlama (Remarketing)
14 Dijital Reklam TürleriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 13 5 65
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 135

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek