GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
GET05002 Davranışsal Ekonomi Seçmeli Ders Grubu 3 6 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


İktisat teorisi, ekonomik aktörlerin rasyonel olduğu fikrine dayanmakta ve bu tür rasyonel davranışların sonuçlarını araştırmaktadır. Lakin zamanla ortaya konan ampirik araştırmalar, türetilen "optimal" stratejiler ile karar vericilerin gerçek davranışları arasındaki tutarsızlıkları ortaya çıkarmıştır. Bu ampirik bulgulara dayanarak, davranışsal ekonomi, mükemmel rasyonalite varsayımını sorgulamakta ve standart iktisat teorisinin teorik ve ampirik tahminlerini geliştirmek için psikolojiden gelen içgüdüleri kullanmaktadır. Davranışsal ekonomi dersinin temel amacı, öğrencileri bu son derece önemli ve hızla gelişen alanla tanıştırmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Parla ONUK


1 Öğrenciler iktisadın prensiplerinden biri olan rasyonelliği tartışabilecektir.
2 Öğrenciler bireylerin karmaşık davranışlarını tanımlayabilecektir.
3 Öğrenciler ekonomik aktörlerin karar alma sürecindeki etkenlerini belirleyebilecektir.
4 Öğrenciler önyargılar ve davranışlar arasındaki ilişkiyi analiz edebilecektir.
5 Öğrenciler ülke ekonomisinin gelişmişlik düzeyi ile bireylerin mutluluğu arasındaki ilişkiyi kavrayabilecektir.
6 Öğrenciler temel düzeyde nöroekonomi bilgisine sahip olacaktır.
7 Öğrenciler, temel düzeyde psikoloji disiplininin iktisat teorileriyle ilişkisini kavrayabileceklerdir.

Birinci Öğretim


Ön koşul yok.


Yok


Standart ekonomik teori, bireylerin tamamen rasyonel karar vericiler olduğunu varsaymaktadır. Ancak gerçek dünyada durum genellikle böyle değildir. Davranışsal ekonomi, bireylerin sistematik olarak irrasyonel olduğu yolları belirleyerek mevcut ekonomik modelleri açıklamak için laboratuvar ve saha deneylerinden elde edilen bulguları kullanmaktadır. Bu ders, ekonomik aktörlerin temel içgüdülerine ışık tutmakta ve bunların eğitim, sağlık, enerji, vergilendirme vb. politikaları için nasıl kullanılacağını tanımlamaktadır. Ek olarak, bu ders, devletin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların sosyal politikayı iyileştirmek için davranışsal içgüdüleri nasıl kullandıklarını incelemektedir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Davranışsal Ekonominin Doğası
2 Davranışsal Ekonominin Tarihi ve Gelişimi
3 Temel Tüketici Teorisi
4 Risk Altında Seçimler Yapmak: Beklenti Teorisi
5 Risk Altında Seçimler Yapmak: Beklenti Teorisi
6 Hayvansal Güdüler
7 Hayvansal Güdüler
8 Ara Sınav
9 Adalet ve Sosyal Tercihler
10 Dürtme ve Politika
11 Mutluluk Ekonomisi
12 Gösteriş Tüketimi ve Statü Kaygısı
13 Davranışsal Ekonomide Oyunlar ve Nöroiktisat
14 Genel Tekrar
15 Final

• Klaes, Matthias, Wilkinson, Nick (2012). An Introduction to Behavioral Economics, Palgrave Macmillan. • Edward Cartwright (2011). Behavioral Economics, Routledge. • Daniel Kahneman (2011). Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux. • Dan Ariely (2010). Predictably Irrational, Harper Perennial. • Richard Thaler (2015). Misbehaving, W.W. Norton & Company.Stanley • Robert H. Frank (2017). Darwin Ekonomisi: Özgürlük, Rekabet ve Kamu Yararı. Efil Yayınevi. • George A. Akerlof, Robert J. Shiller (2009). Hayvansal Güdüler: İnsan Psikolojisi Ekonomiyi Nasıl Yönlendirir ve Küresel Kapitaliz için Neden Önemlidir? Scala Yayıncılık, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj zorunluluğu yoktur.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 15 15
Bireysel Çalışma 6 5 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 135

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek