GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
GET04003 Yaşam Felsefesi Seçmeli Ders Grubu 2 3 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bu ders, öğrencilere öncelikle yaşamın ne olduğu, yaşamın anlamı ve amacı, yaşamın neden değerli olduğu gibi konuları felsefi dayanakları bakamından ele almayı amaçlamaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çiğdem Kocaman


1 Felsefi açıdan insan yaşamına ilişkin temel kavram, soru ve sorunları tanıyabilecektir. Felsefe tarihinde yer alan filozofların görüşlerini ayırt edebilecektir.
2 Farklı bilgi dallarından edindiği bilgileri felsefe bilgisiyle ilişkilendirebilecektir.
3 Felsefe alanında edindiği bilgilerin ışığında insan yaşamındaki sorunları betimleyebilecektir.
4 Farklı düşünme edimlerini tanıyabilecektir.
5 Kendi düşüncelerini ve başkalarının düşüncelerini sorgulayabilecektir.

Birinci Öğretim


Yok


-


İnsan nedir, insan ne için yaşar, insan ve insan yaşamı neden değerlidir ya da insanı ve yaşamını değerli kılan nedir, akıl, erdem, etik, adalet, özgürlük, mutluluk ve yaşamla bağlantılı olarak ölümün ne anlama geldiği üzerine felsefi çözümlemeler yaparak, bu konuların pratik yaşamla ilgisi kurulacaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Felsefe nedir?
2 Felsefi Antropolojide İnsan
3 Felsefi Antropolojide İnsan
4 İnsan ve insan yaşamı neden değerlidir ya da insanı ve yaşamını değerli kılan nedir?
5 İnsan ve Değerler
6 İnsan ve Değerler
7 Yaşamın anlamı ve amacı nedir? İnsan Ne İçin Yaşar?
8 Vize
9 Yaşamdaki tercihlerin ve eylemlerin kaynağı nedir?
10 Yaşamla ilişkisinde mutluluk, akıl, erdem, adalet ve özgürlük kavramları
11 Yaşama Sanatı
12 Yaşamla bağlantılı olarak ölüm kavramı ve ölümün anlamı
13 Yaşamla bağlantılı olarak ölüm kavramı ve ölümün anlamı
14 Yaşamla bağlantılı olarak ölüm kavramı ve ölümün anlamı

1. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi. 2. İoanna Kuçuradi, İnsan ve Değerleri, Ankara:Türkiye Felsefe Kurumu. 3. İoanna Kuçuradi, Uludağ Konuşmaları, Ankara:Türkiye Felsefe Kurumu. 4. İoanna Kuçuradi, Etik, Ankara:Türkiye Felsefe Kurumu. 5. Zygmunt Bauman, Yaşam Sanatı, Ayrıntı Yayınları 6. Viktor E. Frankl, İnsanın Anlam Arayışı, Okuyan Us Yayınevi 7. Jiddu Krishnamurti, Yaşamla Buluşmak, OmegaYayınları 8. Ozcan, Muttalip (2007) İnsan Felsefesi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınevi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj yoktur.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 35 35
Tartışma 1 10 10
Takım/Grup Çalışması 1 4 4
Gözlem 1 5 5
Alan Çalışması 1 4 4
Örnek Vaka İncelemesi 1 5 5
Beyin Fırtınası 1 10 10
Makale Yazma 1 5 5
Makale Kritik Etme 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Okuma 1 10 10
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek