GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL223 Yönetim ve Organizasyon Ders 2 3 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerimizin; işletmelerin örgütsel ve yönetsel yapılarında yetkin birer yönetici olmalarını sağlamaktır. Bunun için; örgütsel kaynakların hem fiziksel hem de insan kaynakları bağlamında etkin kullanılmasına ilişkin bilgileri kazandırmak, kurum kültürünü ve çağdaş yönetim ve organizasyon trendlerini öğrenmelerini sağlamak öncelikli hedefimizdir. Öğrencilerimizi, yönetim alanındaki bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı gelişmeleri dinamik bir bakış açısıyla izleyebilecek şekilde yetiştirmektir.


Doç. Dr. Pınar Altıok Gürel


1 Yönetim kavramının ne olduğunu, bilimsel disiplin içindeki yerini analiz eder.
2 Yönetim düşüncesinin temel basamaklarını kavrar. Günümüze gelinceye kadar geçirdiği evreleri bilimsel metodoloji sistematiği ile analiz eder. Bugünkü dünyada yönetim düşüncesinin gelişim aşamalarındaki teorileri nasıl ve nerede kullanabileceğini ifade eder.
3 Sanayi Devrimi ile başlayarak, Çağdaş Yönetim Düşüncesi’nin bilimsel temelde nasıl geliştiğini kavrar. Klasik Yönetim Teorisi’ni ve günümüze katkılarını anlar. Neo-Klasik Yönetim Teorisi’nin yönetim yaklaşımlarına katkısını, hangi boşlukları doldurduğunu, bunların günümüzde nasıl kullanılacağını betimler.
4 Çağdaş Yönetim Yaklaşımlarını tanımlar. Aradaki farkları ifade eder. Modern Yönetim Dönemi’ndeki yaklaşımları betimler. Günümüzdeki işlevlerini analiz eder.
5 Yönetim fonksiyonlarını tanımlar. Bunlardan Planlama ve Organizasyonu analiz eder, yönetim fonksiyonları içerisindeki yerini ve önemini ifade eder.
6 Yönetim fonksiyonları içerisinde Yöneltme, Koordinasyon ve Denetim Fonksiyonlarını tanımlar. Planlama ve Organizasyon fonksiyonları ile aralarındaki bağlantıyı kurar.
7 Stratejinin tanımını yapar. Stratejinin hangi unsurlardan oluştuğunu analiz eder. Stratejiyi oluşturan kavramları betimler. Stratejinin, yönetim ve organizasyon bilimsel disiplini içerisindeki yerini ve önemini ifade eder.
8 Ara Sınav
9 Yönetici ne demektir tanımlar. Liderlik ne demektir tanımlar. Yönetici ve lider arasındaki farkları ifade eder. Liderlik türlerini analiz eder. Yönetim ve Organizasyon bilimi için hangi liderlik türlerinin stratejiyi destekleyeceğini ifade eder.
10 Kurum kültürü kavramını tanımlar. Yönetim ve Organizasyon bilimi içerisinde sağlıklı bir örgüt kültürünün oluşturulması gerektiğini kavrar. Örgüt kültürünün yönetim bilimi için önemini ve kazanımlarını analiz eder.
11 Motivasyon kavramını betimler. Motivasyon teorilerini ifade eder. Yönetimde motivasyonun yerini ve önemini analiz eder.
12 Değişimin hangi şartlar altında gerekli olduğunu analiz eder. Yönetim ve Organizasyon bilimi içerisinde örgütsel değişimin bağlantı süreçlerini kavrar. Değişim Yönetimi olgusunun, Yönetim ve Organizasyon bilimsel disiplini içerisindeki yerini ve gerekliliğini kavrar.
13 Küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte, yönetim alanında gelişen yeni kavram ve yaklaşımları tanımlar. Bu kavramları temel yönetim ve organizasyon süreçleriyle bütünleştirir. Güncel ve çağdaş yönetim bilgileriyle rekabet avantajı yakalayabileceği konusunda değerli bir bilinç geliştirir.
14 Post-Modern Yönetim Dönemi’nin teknikleri ve yaklaşımlarını tanımlar. Temel yaklaşımlara olan katkılarını analiz eder. İçinde yaşadığımız Bilgi Çağı’nda, bu yaklaşımların işletmelere olan katkılarını betimler. İlk derslerden itibaren öğrendiği bilgilerle bütünleştirir.
15 Final Sınavı

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yönetim Kavramı, Yöneticilik Becerileri, Organizasyon ve Örgüt Kavramları, Yönetim Teorisinin Gelişim Süreci, Modern Yönetim Teknikleri, Yönetim Fonksiyonları, Strateji-Vizyon ve Misyon Kavramları, Stratejik Yönetim ve Günümüzdeki Önemi, Çağdaş Örgüt Yapıları, Çağdaş Yönetim Uygulamaları, Kurum Kültürü, Örgütsel Motivasyon Teorileri, Yönetim ve Organizasyon Alanındaki Yeni Gelişmeler.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması. Yönetim ve Organizasyon ile İlgili Temel Kavramlar.
2 Yönetim Düşüncesinin Doğuşu ve Gelişimi
3 Bilimsel Yönetim Yaklaşımları, Klasik Yönetim Teorisi ve Neo-Klasik Yönetim Teorisi
4 Modern Yönetim Teorisi, Durumsallık Yaklaşımı, Sistem Yaklaşımı ve Çağdaş Yönetim Yaklaşımlarının Temel Dinamikleri
5 Yönetim Fonksiyonları, Planlama ve Organizasyon Fonksiyonları
6 Yöneltme, Koordinasyon ve Denetim Fonksiyonları
7 Stratejik Yönetim,Strateji, Vizyon ve Misyon Kavramları
8 Ara Sınav
9 Yöneticilik ve Liderlik
10 Kurum Kültürü Kavramı ve Yönetim Bilimi İçin Önemi
11 Motivasyon Kavramı, Örgütsel Motivasyonun Önemi ve Örgütsel Motivasyon Teorileri
12 Örgütsel Değişim Kavramı ve Değişimin Yönetimi
13 Çağdaş Yönetim Uygulamalarına İlişkin Yeni Kavramlar ve Bu Kavramların Küreselleşen İş Dünyasındaki Önemi
14 Post-Modern Yönetim Teknikleri ve Uygulamalarının Bilgi Çağında İşletmelere Getireceği Yenilikler
15 Final Sınavı

[1]Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, 2007, Beta Yayınevi, İstanbul. [2]Nurullah Genç, Yönetim ve Organizasyon, 2008, Ankara Seçkin Yayınları [3]Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 2010, Beta Yayınları-Ekonomi Dizisi, İstanbul. [4]Pınar Altıok Gürel, Recep Yılmaz (Ed.) (2014). Liderlik ve Çağdaş Boyutları. ISBN: 9786054993055., İstanbul: Derin Yayınları. İngilizce Kaynaklar: [1]Larie Mullins, Management and Organizasıonal Behavior, 1996, Pitman Publishig. [2]Organizasional Behavioral and Management, 2005, John Martin, Thomson Publishing.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Beyin Fırtınası 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13
ÖÇ 14
ÖÇ 15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek