GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBNF429 Uluslararası Muhasebe Standartları Seçmeli Ders Grubu 4 7 6.00 3.00

LisansGenel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP), Uluslararası Muhasebe (IAS) ve Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ile Türk Muhasebe (TMS) ve Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hakkında teorik ve pratik bilgilerin verilmesi1 Ulusal ve uluslararası muhasebe mevzuatına hakim olma
2 Özel muhasebe problemlerine geçerli mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
3 Muhasebe standartları ışığında mali tabloları yorumlayabilme

Birinci ÖğretimYok


Muhasebe Standartlarının Tanımı ve Önemi: Türk Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları / Kavramsal Çerçeve / TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu / TMS 2: Stoklar / TMS 7: Nakit Akış Tablosu / TMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar / TMS 12: Gelir Vergileri / TMS 16: Maddi Duran Varlıklar / TMS 18: Hasılat / TMS 21: Kur Değişiminin Etkileri / TMS 23: Borçlanma Maliyetleri / TMS 29: Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama / TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü / TMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Muhasebe standartlarının tanımı, önemi ve kapsamı; Türk Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının kavramsal çerçevesi
2 TMS 1: Finansal Tabloların Sunumu
3 Stoklar
4 Borçlanma Maliyetleri
5 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama

Türk Muhasebe Standartları Metinleri (www.tmsk.org.tr) International Financial Reporting Standards, Hennie Van Greuning, International Edition, The World Bank, 2005Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Okuma 3 25 75
Performans 2 35 70
Toplam İş Yükü (saat) 147

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek