GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL323 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 3 5 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


İnsan kaynakları yönetiminin işlevlerinin, etkinlik kriterlerinin, İKY ile üst yönetim ilişkisinin, İKY’nin örgüt içerisindeki rollerinin, sorumluluğu dahilinde olan görevlerin, uyguladığı teknikler ve faaliyetlerin, bir örgüt yapısı içerisinde İKY süreçlerinin incelenmesi ve açıklanması. Öğrencilerin İKY işlevleri ve süreçlerini pratikte uygulamalarını sağlayacak davranış değişiklerinin yaratılması


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Anıl SAYİNER


1 İnsan Kaynakları Yönetiminin gelişim evrelerini İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonları açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirir
2 İKY uygulamaları ile ilgili verilen bilgi ve örnekleri uygulama ile ilişkilendirir.
3 İKY fonksiyonları ile ilgili yöntemlerin uygulanabilirliğini işletmelere göre sınıflandırır.
4 İKY fonksiyonları ile ilgili sorunlara dair çözümler önerir.
5 İKY fonksiyonlarını İnsan Kaynakları Yönetiminin entegrasyonu açısından birbirleriyle ilişkilendirir.

Birinci Öğretim


Yoktur


Yoktur


İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, örgütlenmesi ve çevresi. İnsan kaynakları planlaması. İnsan kaynağını bulma, seçme ve yönlendirme. İnsan kaynağının eğitimi ve geliştirilmesi. İnsan kaynağının değerlemesi ve ücretlendirilmesi. İş ilişkileri.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İKY Yönetimi Temel Kavramlar, İKY Etkinlik Kriterleri, İKY İşlevleri, İKY Üst Yönetim İlişkisi Düz Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi Yoktur
2 İş Analizi, İş Değerleme Düz Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi, Vaka İncelemesi Yoktur
3 İş Dizaynı Teknikleri, Alternatif Çalışma Programları Düz Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi, Vaka İncelemesi Yoktur
4 İnsan Kaynakları Planlaması-1 Düz Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi Yoktur
5 İnsan Kaynakları Planlaması-2 Düz Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi Yoktur
6 İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi Düz Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi, Vaka İncelemesi Yoktur
7 İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme Düz Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi, Vaka İncelemesi Yoktur
8 Ara Sınav Dönemi Ara Sınav Dönemi Ara Sınav Dönemi
9 İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Yönetimi Düz Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi, Vaka İncelemesi Yoktur
10 İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücret Yönetimi Düz Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi, Vaka İncelemesi Yoktur
11 İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Yönetimi Düz Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi, Vaka İncelemesi Yoktur
12 Endüstri İlişkileri Düz Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi Yoktur
13 İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı Düz Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap Yöntemi Yoktur
14 Vaka çalışmalarının değerlendirilmesi Soru-Cevap Yöntemi, Vaka Çalışması, Büyük Grup Tartışması Yoktur
15 Final Sınav Dönemi Final Sınav Dönemi Final Sınav Dönemi

Aldemir, C., Ataol, A. ve Budak, G. (2004). İnsan Kaynakları Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları Dessler, G. (1997). Human Resource Management. Florida: Prentice Hall Barutçugil, İ. (2004) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer YayıncılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yoktur


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 3 39
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 36 36
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 78 78
Toplam İş Yükü (saat) 155

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek