GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBNF222 Banka Muhasebesi Ders 2 4 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Öğrencinin banka muhasebesinin işleyişini, bankacılık ürünleri ve muhasebeleştirilmesi konularından teorik bilgi ve uygulamaları konusunda kazanımlar sağlamaktır.


Doç. Dr. Mehmet Maşuk Fidan


1 Banka İşlemleri hakkında bilgi edinilir.
2 Banka muhasebesini ve banka hesap planı hakkında bilgi sahibi olunur.
3 Mevduata ve mevduatın muhasebeleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olunur.
4 Krediler ve kredilerin muhasebeleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olunur.
5 Banka gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi konusunda bilgi sahibi olunur.

Birinci Öğretim


Dersin ön koşu bulunmamaktadır.


Bulunmamaktadır.


Banlarının mevduat, kredi ve diğer işlemleri ile bunlara ilişkin muhasebeleştirilmesi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Banka Muhasebesinin Tanımı ve İlkeleri
2 Banka Muhasebesinin Özelikleri, Hesap Havramı ve Tek Düzen Hesap Planı
3 Pasif Hesapların ve Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi
4 TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi
5 Yabancı Para Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi
6 Aktif Hesaplarının ve Kredi Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi
7 TL Spot kredi ve Rotatif Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi
8 Ara sınav
9 Yabancı Para Spot kredi ve Rotatif Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi
10 TL Taksitli Kredilerin Muhasebeleştirilmesi
11 Gayri Nakdi Krediler ve Muhasebeleştirilmesi
12 Şubeler Cari Hesabı ve Muhasebeleştirilmesi
13 Faiz Dışı Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
14 Faiz Dışı Giderlerin Muhasebeleştirilmesi

1. Temel Banka Muhasebesi - Mehmet Hasan Eken ve Hüseyin Selimler, DER yayınevi, 2013.; 2. TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ (Resmî Gazete Tarihi: 20.09.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30186 Mükerrer) 3. Banka Muhasebesi İlkeler Uygulamalar- Cemal İbiş, Özgür Çatıkkaş, Neşe Çoban Çelikdemir- 2018: Türkiye Bankalar Birliği YAyınlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Bulunmamaktadır.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 18 1 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 16 3 48
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45
Toplam İş Yükü (saat) 113

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek