GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBNF120 Banka ve Finansal Kurumlar Ders 1 2 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Banka ve Finansal kurumların yapısı, yasal çerçevesi, finansal enstrümanlari ve fiyatlandırması, banka ve finansal kurumlarda fon kaynakları ve kullanımı hakkında detaylı bilgi sunulmasıdır.


Doc. Dr. Birgül Findikli


1 Banka ve Finansal kurumların işlev ve araçlarını anlama becerisi
2 Güncel piyasa konularının finansal okuryazarlık kapsamında değerlendirebilme becerisi
3 Finansal krizleri doğuran nedenleri öğrenir
4 Bankaların yapısı. Banka türleri, Finansal kurumların çeşitleri
5 Banka ve Finansal kurumları düzenliyici kurumların kurumsal işleyiş ve önemini öğrenir

Birinci Öğretim


yok


yok


Banka ve Finansal kurumlar dersinin amacı, banka, para, finansal kurumlar, finansal piyasalar ve finansal araçlar ile ilgili temel kavramları, prensipleri ve kantitatif ilişkileri analitik bir çerçevede sunmaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 1.FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL SİSTEM 1. Finansal Piyasalar ve Finansal Sistem 1.1. Para ve Sermaye Piyasaları 1.1.1. Para Piyasası 1.1.1.1.Para Piyasasının Özellikleri 1.1.1.2. Para Piyasasının Çeşitleri örgütlenmiş : Bankalar örgütlenmemiş : Banka piyasası dışında kalan piyasa 1.1.2. Sermaye Piyasası 1.1.2.1. Sermaye Piyasalarının Özellikleri 1.1.2.2. Sermaye Piyasalarının Çeşitleri 1.1.2.2.1. Birincil Piyasa 1.1.2.2.2. İkincil Piyasa 1.1.2.3. Sermaye Piyasası Araçları 1.1.2.3.1. Hisse Senedi 1.1.2.3.2. Tahvil/Bono 1.1.2.3.3. Repo 1.1.2.3.4. Yatırım Fonları 1.2. Finansal Piyasalar ve Finansman Modelleri 1.2.1. Para ve Sermaye Piyasaları Arasındaki İlişki 1.2.2. Finansal Sistem ve Finansman Modelleri 1.2.2.1. Bankacılık Ağırlıklı Finansman Modeli 1.2.2.2. Sermaye Piyasası Ağırlıklı Finansman Modeli 2.MERKEZ BANKALARI VE PİYASALAR 2.1. Merkez Bankacılığı 2.1.1.Merkez Bankalarının Görev ve Yetkileri 2.1.2. Merkez Bankalarının Tarihçesi 2.2. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2.2.1. Osmanlı Dönemi 2.2.2. Cumhuriyet Dönemi 2.2.3. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem 2.2.4. 1211 Sayılı Merkez Bankası Kanunu 2.2.5. 1980 Sonrası Dönem 2.2.6. 2001 Krizi ve Sonrası Dönem 2.2.7. TCMB’ sının Görevler ve Para Politikası
2 Finansal piyasalara giriş, likitide, faiz, yasal mevzuat ve kurumlar: SPK, BİST, BDDK
3 Banka sektörü. Türkiye'de bankacılık sistemi
4 Finansal risk kavramı ve ölçümü, mevzuat ve uygulamalar, açık hesap, avans, kredi, bono, factoring, repo, VDMK
5 3.BANKALARARASI PİYASALAR 3.1. Bankalar Arası TL Piyasası 3.2. Bankalar Arası Repo Piyasası 3.3 Bankalar Arası Tahvil Piyasası 3.4. Bankalar Arası Döviz Piyasası 4.İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASALARI 4.1. İşlem Miktarı 4.2. İşlem Hacmi 4.3. İşlem Birimi 4.4.Ağırlıklı Ortalama Fiyat 4.5.Baz Fiyat 4.6. Referans Fiyat 4.7.Fiyat Adımları 4.8.Fiyat Değişme Sınırları 5.İMKB TAHVİL VE BONO PİYASALARI 5.1. Özellikleri 5.2. Tahvil ve Bono Piyasasının İşleyişi 5.3. Pazarlarda İşlem Görecek Menkul Kıymetler 5.4. İşlem Saatleri 5.5. Pazarların İşleyişi
6 6.KOTASYON PAZAR AÇILMASI HALKA ARZ VE İMKB DE İŞLEM GÖRME 6.1. Kotasyonun Tanımı 6.2. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Genel Kotasyon Esasları 6.3. Kota Alınmış Menkul Kıymetlerin İşlem Görmesi 6.4. Kotasyon Şartları 6.5. Halka Arz ve Borsa’da İşlem Görme 7.İSTANBUL ALTIN BORSASI 7.1. Altın Borsası’nın Kuruluşu ve Hukuki Yapısı 7.2. Borsa’daki Piyasalar 7.3. İstanbul Altın Borsası Üyeliği 7.4. Kıymetli Madenler Piyasası
7 8.VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI 8.1 Amaç ve Hukuki Dayanak 8.2 İşlem Esasları 8.3.Pazarlar 8.4.İşlem Yöntemleri 9.VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARININ İŞLEYİŞİ 9.1. Vadeli İşlem Piyasalarının Tarihçesi 9.2. Finansal Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Ortaya Çıkışı 9.3. Vadeli Piyasaların Yatırımcılara Sağladığı Unsurlar 9.4. Vadeli İşlem Sözleşmesinin (Futures) Özellikleri 9.5. Vadeli İşlem Sözleşmesinin Fiyatını Etkileyen Temel Faktörler 9.5.1 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmesi 9.5.2. Döviz Vadeli İşlem Sözleşmesi 9.5.3. Faiz Vadeli İşlem Sözleşmesi 9.6. Vadeli İşlem Sözleşmelerinde İşlem Yapan Yatırımcı Tipleri 9.6.1. Riskten Korunmak İsteyen Yatırımcılar 9.6.2. Spekülatörler 9.6.3. Arbitrajcılar 9.7. Opsiyon Sözleşmesi 9.7.1. Opsiyon Piyasası İşlemleri 9.7.2.Opsiyon Fiyatının (Opsiyon Primi) Belirlenmesi 9.7.3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerine Konu 9.7.4. Vadeli İşlem Sözleşmelerine Konu Teşkil Eden Ürünler
8 ARA SINAV
9 12.BANKACILIKTA RİSK KAVRAMI VE RİSK TÜRLERİ 12.1 Genel Risk Tanımı 12.2.Bankacılıkta Risk Türleri 12.3. Kredi Riski 12.3.1. Likidite Riski 12.3.2. Piyasa Riski 12.3.3 Operasyonel Risk
10 13.BANKALARDA AKTİF-PASİF YÖNETİM YAKLAŞIMIYLA RİSK YÖNETİMİ 13.1 Bankalarda Aktif Pasif Yönetiminin Gelişimi 13.2 Aktif / Pasif Yönetimin Tanımı 13.2.1 Aktif/Pasif Yönetimi 13.2.2 Pasif Yönetimi 13.3 Aktif Pasif Yönetiminin Kapsam ve Amaçları 13.3.1. Likiditenin Sağlanması ve Korunması 13.3.2. Bilanço Kalemlerinin Esnekliğinin Sağlanması 13.3.3. Net Faiz Gelirlerinin Artırılması 13.3.4. Faiz Dışı Gelir ve Giderlerin Kontrolü 13.3.5. İstikrarlı Bir Büyümenin Sağlanması 13.3.6. Hedeflenen Kârlılığa Ulaşılmasının Sağlanması 13.3.7. Riskin Minimize Edilmesi 13.4. Aktif -Pasif Yönetimi Politikasının Belirlenmesindeki Unsurlar 13.4.1. Kârlılık 13.4.2. Likidite Yeterliliği 13.4.3. Risk 13.4.4. Esneklik 13.4.5. Kanuni Zorunluluklar 13.5. Aktif Pasif Komiteleri 13.6 Aktif-Pasif Yönetiminde Risk Yönetimi 13.6.1 Kredi Riski 13.6.2. Likidite Riski 13.6.3. Faiz Oranı Riski 13.6.4. Döviz Kuru Riski
11 14.BASEL DÜZENLEMELERİ VE BANKALARDA RİSK YÖNETİM 14.1. Basel-II’nin Ortaya Çıkma Süreci 14.1.1. Basel Düzenlememelerinin Ortaya Çıkışı 14.1.2. Basel-I Sermaye Yeterliliğinin Eksiklikleri 14.1.3. Sermaye Ölçümü ve Basel II 14.2. Basel-II’nin Finansal Birimler Üzerine Etkileri 14.3. Basel II’nin KOBİ’lere Etkileri
12 Ticaret bankaları mevzuatı ve bu bankaların finansal araçları, mevduat, kredi çeşitleri
13 Yatırım fonlarının kuruluş ve işleyiş yapıları, A, B tipi fonlar, dengeli fonlar, genel amaçlı fonlar
14 Yatırım bankaları ve özel finas kurumları kuruluş ve işleyiş yapıları

Ders notları, Bankalar Ve Finansal Kurumlar Mevzuatı (Ciltli)-Ünal TekinalpYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 115

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek