GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL121 Hukuka Giriş Ders 1 1 7.00 3.00

Lisans


Türkçe


HUKUK KAVRAMI, HUKUKUN BELLİ BAŞLI ALANLARI, POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI, HUKUKUN UYGULANMASI, HAK KAVRAMI VE HUKUKTA SORUMLULUĞUN İŞLETİLMESİ BAŞLIKLARI ÇERÇEVESİNDE, HUKUKUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARINA İLİŞKİN ANLAYIŞIN OLUŞTURULMASI.


Dr. Bihter Esin YÜCEL


1 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAYIŞA SAHİPTİR.
2 KITA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ VE COMMON LAW HUKUK SİSTEMLERİNİ KARŞILAŞTIRABİLİR
3 POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARINI BİLİR.
4 ÖZEL HUKUK VE KAMU HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI BİLİR.
5 ÖZEL HUKUK VE KAMU HUKUKU ARASINDAKİ FARKLARI YORUMLAYABİLİR.
6 HAK KAVRAMI VE HAK İHLALİ KAVRAMINI BİLİR.
7 ÖZEL HUKUK VE KAMU HUKUKUNDA YAPTIRIM KAVRAMINI YORUMLAYABİLİR.
8 TÜRK YARGI TEŞKİLATINI BİLİR.

Birinci Öğretim


YOK


DERSİN İÇERİĞİ, DERS KİTABI VE KAYNAKLAR BAŞLIĞINDA DETAYLICA BELİRTİLEN BEŞ ÇALIŞMANIN İÇERİKLERİNİN DERLENMESİYLE OLUŞTURULMUŞTUR. ÖNERİLEN ÇALIŞMA YÖNTEMİ, ÖĞRENCİLERİN HAFTALIK DERSLERE KATILARAK KAYNAK KİTAPLARDAN BİR YA DA BİRKAÇINI TAKİP ETMELERİ VE BU YÖNTEMLE KAVRAMLARI PEKİŞTİRMELERİDİR.


HUKUK KAVRAMI, HUKUKUN BELLİ BAŞLI ALANLARI, POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI, HUKUKUN UYGULANMASI, HAK KAVRAMI, HUKUKTA SORUMLULUĞUN İŞLETİLMESİ VE TÜRK YARGI SİSTEMİ.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 HUKUK KAVRAMINA GİRİŞ
2 BAŞLICA HUKUK SİSTEMLERİ
3 HUKUKTA YAPTIRIM
4 ÖZEK HUKUK BİLGİSİ, MEDENİ HUKUK, AİLE HUKUKU, MİRAS HUKUKU VE EŞYA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINA GENEL BAKIŞ
5 ÖZEL HUKUK BİLGİSİ, TİCARET HUKUKU, DENİZ TİCARET HUKUKU, DEVLETLER ÖZEL HUKUKU, MEDENİ USUL HUKUKU, İCRA VE İFLAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINA GENEL BAKIŞ
6 KAMU HUKUKU BİLGİSİ, ANAYASA HUKUKU VE İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINA GENEL BAKIŞ
7 KAMU HUKUKU BİLGİSİ, CEZA HUKUKU VE CEZA USUL HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINA GENEL BAKIŞ
8 ARA SINAV
9 POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI
10 HUKUKUN UYGULANMASI
11 HAK KAVRAMI
12 HAK KAVRAMI (DEVAM)
13 HUKUKTA DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KAVRAMI
14 TÜRK YARGI SİSTEMİ

1) PROF. DR. ÖMER ANAYURT "HUKUKA GİRİŞ VE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI", SEÇKİN YAY. 2020, 2) PROF. DR. ERSAN ŞEN, DR. SEFA YILDIZ "HUKUKA GİRİŞ", SEÇKİN YAY. 2020, 3) PROF. DR. HALİL KALABALIK "TEMEL HUKUK BİLGİSİ-HUKUKA GİRİŞ VE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI", SEÇKİN YAY. 2020, 4) PROF.DR. ŞABAN KAYIHAN "HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI" SEÇKİN YAY, 2020 5) PROF. DR. AYDIN AYBAY, PROF. DR. RONA AYBAY, DR. ALİ PEHLİVAN "HUKUKA GİRİŞ", DER YAY. 2020.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 3 39
Bireysel Çalışma 1 25 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Okuma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 176

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek