GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EATA191 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ders 1 1 0 2.00

Lisans

1 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve kazanımlarını kavrar.
2 Türkiye’nin kuruluşunda siyasi, sosyal ve iktisadi yapıdaki değişimi kavrar.
3 Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini analiz eder.
4 Atatürk ilke ve İnkılaplarını kavrar.
5 Yaşanılan ülkenin kuruluş ve gelişimi hakkında yaşam boyu öğrenmenin gerektirdiği farkındalığa ve bilince sahip olur.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Derse giriş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi. Osmanlı Devleti'nin yıkılışının sebepleri.
2 Osmanlı Devleti'nin yıkılışının sebepleri: İç sebepler, Dış sebepler. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik ve ekonomik durumu. Avrupa’da yaşanan gelişmeler (Fransız ihtilali, Sanayi devrimi)
3 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir akımları -I
4 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir hareketleri-II
5 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir hareketleri-III
6 Osmanlı Devleti'nin Dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar (Osmanlıİtalya Savaşı, Balkan Savaşı vd.)
7 I. Dünya Savaşı - (Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması
8 Ara sınav
9 I. Dünya Savaşının sonuçları, Ermeni Meselesi
10 Mondros Mütarekesi sonrası gelişmeler, işgaller, kurulan cemiyetler,
11 Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi. Millî Mücadele’ye hazırlık dönemi ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma,
12 Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’nın toplanması, Misak-ı Millî’nin kabulü ve İstanbul'un işgali, TBMM’nin açılması, Sevr Antlaşması.
13 Ek Okumalar
14 Ek Okumalar, BelgeselYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 78

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek