GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EISL104 Genel Muhasebe Ders 1 2 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Muhasebede temel ilke ve kavramları tanıtmak, muhasebe akış sürecinin nasıl işlediğini Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde göstermek, mali nitelikli olaylar üzerinden muhasebe işlemleri ve süreçlerinin uygulanması ile temel ve ek mali tabloların hazırlanması ve yorumlanması konusunda yeterlilik oluşturmaktır. Öğrencilere muhasebe nosyonunun, mesleki jargonun, muhasebe sisteminin işleyişini yürütme ve yönetebilme kabiliyetinin kazandırılması amaçlanmaktadırr.


Dr. Öğr. Gör. Mehmet Anıl Sayiner


1 Muhasebede temel ilke ve kavramların Tek Düzen Muhasebe Sisteminin öğrenilmesi
2 Muhasebe nosyonunun, mesleki jargonun, muhasebe sisteminin işleyişini yürütme ve yönetebilme kabiliyetinin kazanılması
3 Mali olayların kayda alınması sürecinden başlayarak mali tabloların oluşturulması ve yorumlanması

Birinci Öğretim


Dersin Ön Koşulu Olan Ders Bulunmamaktadır.


.


Muhasebede temel kavramlar ve ilkeler Tekdüzen hesap planının ve muhasebe hesaplarının tanıtımı Muhasebe süreçlerinin tanıtımı Mali olayların kayda alınması sürecinden başlayarak mali tabloların oluşturulması Mali tabloların yorumlanması


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Muhasebenin tanımı ve işlevleri Tekdüzen hesap planının tanıtımı Teorik olarak konuların anlatımı
2 Muhasebenin temel kavramları Muhasebede hesap dönemi Muhasebe süreci Teorik olarak konuların anlatımı Tartışma tekniği
3 Muhasebe defterlerinin tanıtımı-Temel mali tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu) tanıtımı Mali olaylar üzerinden muhasebe hesapların işleyişinin ve temel mali tablolara etkisinin incelenmesi-1 Vaka Çalışması: Bir işletmede günlük mali olaylar üzerinden, işlem yapılan hesapların tanıtılarak, muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve işlemlerin temel mali tablolara olan etkisinin incelenmesi Teorik olarak konuların anlatımı,Tartışma tekniği, Problem çözme
4 Mali olaylar üzerinden muhasebe hesapların işleyişinin ve temel mali tablolara etkisinin incelenmesi-2 Vaka Çalışması: Bir işletmede günlük mali olaylar üzerinden, işlem yapılan hesapların tanıtılarak, muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve işlemlerin temel mali tablolara olan etkisinin incelenmesi Teorik olarak konuların anlatımı Tartışma tekniği, Problem çözme
5 Mali olaylar üzerinden muhasebe hesapların işleyişinin ve temel mali tablolara etkisinin incelenmesi-3 Vaka Çalışması: Bir işletmede günlük mali olaylar üzerinden, işlem yapılan hesapların tanıtılarak, muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, işlemlerin likidite açısından incelenmesi, işlemlerin temel mali tablolara olan etkisinin incelenmesi. Dönem sonu oluşan bilanço ile dönem başı bilançosunun karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve gelişiminin değerlendirilmesi. Gelir Tablosunun incelenmesi Teorik olarak konuların anlatımı Tartışma tekniği, Problem çözme
6 Mali olaylar üzerinden muhasebe hesapların işleyişinin ve temel mali tablolara etkisinin incelenmesi-4 Vaka Çalışması: Bir işletmede günlük mali olaylar üzerinden, işlem yapılan hesapların tanıtılarak, muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, işlemlerin likidite açısından incelenmesi, işlemlerin temel mali tablolara olan etkisinin incelenmesi. Dönem sonu oluşan bilanço ile dönem başı bilançosunun karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve gelişiminin değerlendirilmesi. Gelir Tablosunun incelenmesi Teorik olarak konuların anlatımı Tartışma tekniği, Problem çözme
7 Mali olaylar üzerinden muhasebe hesapların işleyişinin ve temel mali tablolara etkisinin incelenmesi-5 Vaka Çalışması: Bir işletmede günlük mali olaylar üzerinden, işlem yapılan hesapların tanıtılarak, muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, işlemlerin likidite açısından incelenmesi, işlemlerin temel mali tablolara olan etkisinin incelenmesi. Dönem sonu oluşan bilanço ile dönem başı bilançosunun karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve gelişiminin değerlendirilmesi. Gelir Tablosunun incelenmesi Teorik olarak konuların anlatımı Tartışma tekniği, Problem çözme
8 Vize Sınav Haftası
9 Stok Maliyeti Değerleme Yöntemleri Amortisman Hesaplama Yöntemleri Teorik olarak konuların anlatımı Tartışma tekniği, Problem çözme
10 Ek Mali Tabloların tanıtımı ve oluşturulması Teorik olarak konuların anlatımı Tartışma tekniği, Problem çözme
11 Monografi Uygulaması-1 Verilen mali nitelikli olaylardan tüm muhasebe işlem ve süreçlerinin uygulanması ile mali tabloların hazırlanması ve yorumlanması Teorik olarak konuların anlatımı Tartışma tekniği, Problem çözme
12 Monografi Uygulaması-2 Verilen mali nitelikli olaylardan tüm muhasebe işlem ve süreçlerinin uygulanması ile mali tabloların hazırlanması ve yorumlanması Teorik olarak konuların anlatımı Tartışma tekniği, Problem çözme
13 Monografi Uygulaması-3 Verilen mali nitelikli olaylardan tüm muhasebe işlem ve süreçlerinin uygulanması ile mali tabloların hazırlanması ve yorumlanması Teorik olarak konuların anlatımı Tartışma tekniği, Problem çözme
14 Monografi Uygulaması-4 Verilen mali nitelikli olaylardan tüm muhasebe işlem ve süreçlerinin uygulanması ile mali tabloların hazırlanması ve yorumlanması Teorik olarak konuların anlatımı Tartışma tekniği, Problem çözme
15 Monografi Uygulaması-5 Verilen mali nitelikli olaylardan tüm muhasebe işlem ve süreçlerinin uygulanması ile mali tabloların hazırlanması ve yorumlanması Teorik olarak konuların anlatımı Tartışma tekniği, Problem çözm
16 Final Sınav HaftasıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 7 49
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 7 49
Performans 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek