GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Öğrenci, fizik alanındaki yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
2 Fizik kanunlarında kuramsal bilgiye sahip olur.
3 Fizik alanında elde ettiği teorik bilgileri uygulayabilir.
4 Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
5 Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle irdeleyebilir, yrumlayabilir ve analiz edebilirYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Fizik ve Ölçme: Uzunluk, kütle ve zaman standartları;Boyut analizi; Anlamlı rakamlar
2 Vektörler: Koordinat sistemleri ;Vektörel ve skaler nicelikler ;Vektörlerin bazı özellikleri ; Bir vektörün bileşenleri ve birim vektörler; İki vektörün çarpımı
3 Bir Boyutta Hareket: Yerdeğiştirme, hız ve sürat ; Ani hız ve sürat ; İvme ;Bir boyutta sabit ivmeli hareket ;Serbest düşen cisimler
4 İki Boyutta Hareket: Yerdeğiştirme, hız ve ivme vektörleri ; İki boyutta sabit ivmeli hareket ; Eğik atış hareketi ; Düzgün dairesel hareket ;Teğetsel ve radyal ivme ; Bağıl hız ve bağıl ivme
5 Hareket Kanunları: Kuvvet kavramı ; Newton’un birinci yasası ve eylemsiz sistemler ; Kütle ; Newton’un ikinci yasası ; Newton’un üçüncü yasası ; Newton yasalarının bazı uygulamaları ;Sürtünme kuvvetleri ; Düzgün dairesel hareket; Düzgün olmayan dairesel hareket ;İvmeli sistemlerde hareket
6 Newtonun hareket kanunlarının uygulamaları
7 İş ve Kinetik Enerji: ; Sabit kuvvetin yaptığı iş ;Değişen bir kuvvetin yaptığı iş ;Kinetik enerji ve iş-kinetik enerji teoremi ;Güç
8 ARASINAV
9 Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu: Potansiyel enerji Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler ; Korunumlu kuvvetler ve potansiyel Enerji ; Mekanik enerjinin korunumu ; Korunumsuz kuvvetlerin yaptığı iş
10 Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar: Doğrusal momentum ve korunumu ; İmpuls ve momentum ;Çarpışmalar ;Bir boyutta esnek ve esnek olmayan çarpışmalar ;İki boyutta çarpışmalar ;Kütle merkezi ;Parçacıklar sisteminin hareketi
11 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi: Açısal yerdeğiştirme, hız ve ivme , Dönme kinematiği: sabit açısal ivmeli dönme hareketi ;Açısal ve doğrusal nicelikler ;Dönme enerjisi ;Eylemsizlik momentinin hesabı
12 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi : Tork ; Tork ve açısal ivme arasında bağıntı ; Dönme hareketinde iş, güç ve enerji
13 Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum: Katı cismin yuvarlanma hareketi ; Bir parçacığın açısal momentumu ; Dönen katı cismin açısal momentumu; Açısal momentumun korunumu
14 Dönen katı cismin açısal momentumu; Açısal momentumun korunumu
15 FİNALYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 1 30 30
Problem Çözümü 1 30 30
Tartışma 1 20 20
Soru-Yanıt 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 162

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek