GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBLG411 Ağ Protokolleri Seçmeli Ders Grubu 4 7 5.00 3.00

LisansBu dersin amacı, internet ve WAN protokollerini, standartlarını, yapılarını açıklamak, gerçek güncel uygulamaları tanıtmak. öğrencilerin bilgisayar ağlarının en alt katmanındaki veri iletişiminden, en üst katmandaki protokollere kadar olan spektrumda bilgi sahibi olmasını sağlamak ve modern araçlar kullanarak ağlar üzerinde analiz, izleme, iyileştirme ve her katman için geliştirme yapabilme becerisine sahip olmasını sağlamaktır.


Dr.Öğr.Üyesi Fatih Şahin


1 Bilgisayar ağlarının temelini oluşturan prensipleri bilir.
2 Farklı yapıdaki ağ topolojileri ile protokollerini ayırt etmeyi bilir.
3 TCP/IP protokol yapısına ait katmanları ve bu katmanların görevlerini bilir.
4 Alt ağlar oluşturmayı ve bunlar arasında yol bulunması tekniklerini bilir.
5 Referans modellerini ve aralarındaki farkları bilir

Birinci Öğretim


yok.


-


Dersin Açıklaması, Ağ katmanı, Ağ katmanı tasarımı, ISO/OSI referans modeli Yönlendirme algoritmaları, Yönlendirme algoritmaları, Tıkanıklık kontrol algoritmaları, Servis kalitesi, IP v4, IPV6, IP protokolleri, Taşıma katmanı, servisler, Taşıma protokollerinin elemanları, Internet taşıma Protokolleri, UDP, TCP, Performans, Çoklu ortam Ağları, Ağ güvenliği.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Bilgisayar Ağlarına giriş. Bilgisayar ağlarının analizi ve gerçekleştirilmesinde kullanılan araç, teknik ve yöntemler 1: Anlatım 2: Soru-Cevap Yok
2 Ağ katmanı tasarımı 1: Anlatım 2: Soru-Cevap Yok
3 Yönlendirme algoritmaları 1: Anlatım 2: Soru-Cevap Yok
4 Tıkanıklık kontrol algoritmaları 1: Anlatım 2: Soru-Cevap Yok
5 Servis kalitesi 1: Anlatım 2: Soru-Cevap Yok
6 IP v4, IPV6 1: Anlatım 2: Soru-Cevap Yok
7 IP protokolleri 1: Anlatım 2: Soru-Cevap Yok
8 Ara Sınav Genel Tekrar
9 Taşıma katmanı, servisler 1: Anlatım 2: Soru-Cevap Yok
10 Taşıma protokollerinin elemanları 1: Anlatım 2: Soru-Cevap Yok
11 Internet taşıma Protokolleri, UDP, TCP 1: Anlatım 2: Soru-Cevap Yok
12 UDP, TCP Performans 1: Anlatım 2: Soru-Cevap Yok
13 Çoklu ortam Ağları 1: Anlatım 2: Soru-Cevap Yok
14 Proje Sunumları 1: Anlatım 2: Soru-Cevap Proje Hazırlık

1. Bilgisayar Ağları ve İnternet (Yazar: Douglas E. Comer Yayınevi: Palme) 2. Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojisi (Yazar: Dr. Rifat Çölkesen, Prof. Dr. Bülent Örencik Yayınevi: Papatya) 3. Bilgisayar Ağlaro (Yazar: James F.Kurose, Keith W.Ross Yayınevi: Alfa)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Proje Sunma 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Proje Hazırlama 1 30 30
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 126

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek