GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC413 Cities and Architecture Seçmeli Ders Grubu 4 7 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Mimarlık ve kent ilişkisini incelemek


Öğr. Gör. İlayda Torlak


1 görmenin ediminin sosyokültürel bağlamını kavrayabilme
2 modern sanat ile mimarlık kültürü arasındaki ilişkiyi analiz edebilme
3 imajların mimarlık alanındaki fonksiyonunu, kentin ve bir yapının temsillerini çözümleyebilme
4 mimari temsil alanında teorik bilgi edinme

Birinci ÖğretimYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ders tanıtımı, ders ile ilgili kavramlar
2 Görüntüyü anlamlandırma
3 görmenin sistematiği
4 Mimarlıkta imgeler
5 Kentsel mekanın resmedilmesi, izlenimcilik
6 Final ödevleri tartışması
7 Vize haftası
8 Sinema ve mimarlık
9 Gösteri olarak mimarlık
10 İstanbul'un temsilleri
11 Öğrenci sunuşları
12 Öğrenci sunuşları
13 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 12 3 36
Proje Sunma 1 10 10
Makale Yazma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 122

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek