GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC203 European Architecture History Ders 2 3 4.00 3.00

Lisans


İngilizce


Antik Yunan'dan Modernizm'e kadar mimarlığın gelişimini anlamak. Avrupa tarihinin belli başlı dönemlerini öğrenmek ve bu dönemlerin mimari üzerindeki etkisini irdelemek.


Dr. Nihan Naiboğlu


1 Başlıca mimari akımları ayırt edebilir.
2 Tarih araştırmalarına eleştirel bir bakış açısı geliştirir.
3 Mimari üslupları ve hareketleri tanımlayabilir ve yorumlayabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Antik Yunan'dan 20. yüzyıla kadar mimarlık tarihi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Antik Yunan Mimarisi
2 Antik Roma Mimarisi
3 Bizans Mimarisi
4 Gotik Mimari
5 Rönesans Mimarisi
6 Barok Mimari
7 Romantik Çağ
8 Sanayi Devrimi
9 Arts and Crafts
10 Modernizm
11 Bauhaus
12 İskandinavya Modernizmi
13 Minimalizm
14 Genel Değerlendirme

Gates, Ch. 2003. Ancient Cities. The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome. Routledge, London & New York. Farthing, St. 2013. Sanatın Tüm Öyküsü. (Çev. F. C. Çulcu). Hayalperest Yayınevi, İstanbul. Hasol, D. 2012 (12. Baskı). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. YEM Yayın, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

---


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 18 18
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 10 1 10
Soru-Yanıt 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 100

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek