GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARS101 Araştırma ve Sunum Teknikleri Ders 1 1 3.00 2.00

Lisans


Türkçe


Bilginin gücü her alana hâkimdir. Bilgi çağında yaşadığımız bu dönemde bilgi ihtiyacını en kısa sürede ve doğru yoldan giderebilmek önemlidir. Bu ders; bilimsel araştırma kavramı ve yöntemleri, bilimsel verilerin değerlendirilmesi, yorumlanması ve kayda geçirilmesi konularında yol gösterici olacaktır. Ayrıca bilginin en etkili şekilde aktarılması için rapor ve tez yazma teknikleri üzerinde durularak örnekler ve ödevlerle konunun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.


Doç. Dr. Özlem Kale


1 Araştırma türlerine hakimiyet.
2 Araştırma yöntem ve tekniklerine hakimiyet.
3 Etkili sunum tekniklerine hakimiyet.
4 Araştırma ödevi ve tez hazırlamaya hakimiyet.
5 Bilimsel yayın yapmaya hakimiyet.

Birinci Öğretim


EARS100


Deneme


Araştırma teknik ve yöntemleri hakkında bilgi edinimi ve uygulamalı sunum teknikleri.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Derse giriş. (Tanışma. Dersin kapsamı ve nasıl işleneceği, kaynak kitapların tebliği). Araştırmaya hazırlık safhası 1: Bilim, bilgi, bilimsel bilgi kavramları, araştırma nedir ve neden yapılır sorularının cevabı.
2 Araştırmaya hazırlık safhası 2: Bilimsel bilginin amaç ve çeşitleri, araştırma teknik ve yöntemleri, bilgi kaynaklarının tespiti.
3 Veri toplama ve tasnif safhası 1: Veri çeşitleri, veri toplama yöntemlerinden gözlem, örneklem ve belgesel kaynak tarama. Verilerin düzenlenmesi ve analizi (örneklem konusu üzerinde özellikle durulacak.) Kütüphanelerden faydalanma, Dewey Sistemi.
4 Veri toplama ve tasnif safhası 2: Veri toplama yöntemlerinden anket, mülâkat üzerinde durulacak.
5 Veri işleme. Veri yorumlama. Veriyi rapor etme (Rapor ve tez hazırlama kuralları, giriş-özet-ön söz-sonuç yazımı, dipnot ve kaynakça gösterimi.)
6 Nicel ve nitel araştırma yöntem, desen ve teknikleri. Nicel ve nitel araştırmanın güçlü ve zayıf yönleri. Yöntemsel çoğulculuk.
7 :Anlatım bozuklukları (Yapıya ve anlama dayalı).
8 Vize sınavı
9 Veri işleme ve doğruluğu test etme (hipotez testleri). Veri yorumlama ve raporlama teknikleri (istatistik analiz yöntemleri; tanımlayıcı istatistikler). Örnek tez sunumu projesi üzerinden konuyla ilgili spesifik bilgilerin verilmesi.
10 Nicel ve nitel araştırma yöntem, desen ve teknikleri üzerinde ayrıntılı şekilde durulması (survey, mülakat cetveli, yaşam öyküsü, örnek olay incelemesi, içerik analizi, teori kurma vb. metotların incelenmesi). Yöntemsel çoğulculuk. Örnek tez üzerinden metot bildirimi yapılması.
11 Rapor hazırlama teknikleri 1. (Raporda bulunması gereken kapak, içindekiler, öz, ön söz, giriş, vb. kısımların nasıl düzenleneceği örnek tez üzerinden açıklanacak.)
12 Rapor hazırlama teknikleri 2. (Raporda bulunması gereken bölümler, sonuç, ekler vb. kısımların nasıl düzenleneceği örnek tez üzerinden açıklanacak. Kaynakça ve dipnot gösterme kuralları üzerinde detaylıca durularak intihal kavramından bahsedilecek.)
13 Raporun şeklî düzenlemesi (üslûp, imlâ ve noktalama)
14 Öğrenci proje sunumları. Genel tekrar ve sınav hazırlığı.

Temel Okuma Metni: • Çeşitli kaynaklardan derlenerek tarafımdan hazırlanmış ders notları. (Sanal kampüse yüklenecektir.) • Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yay., 9. B., İstanbul, 2003. • Bknz. Kaynakça dokümanı. Yardımcı Okumalar: • TDK, Güncel Yazım Kılavuzu. • TDK, Türkçe Sözlük.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Proje Sunma 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Quiz 1 10 10
Derse Katılım 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 1 10 10
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 80

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek