GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC427 Construction Project Seçmeli Ders Grubu 4 7 6.00 3.00

LisansÖğrencinin güncel yapı malzemeleri ve günümüzde kullanılan yapım teknolojileri ile uyumlu yapı alt sistemlerini tasarlama ve belli bir konuda düzenli bir uygulama projesi hazırlama becerisini kazanmasıdır.1 Yapı malzemesi ve yapı bileşenleri ile yapım teknolojileri açısından tasarım anlayışı kazandırılır.
2 Tasarımın yapılabilirliğinin geçerli yapı mevzuatına (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği gibi) göre oluşturulur.

Birinci ÖğretimYok


Her bir tasarım aşamasının ( ön proje, kesin proje ve uygulama projesi ) gerektirdiği farklı anlatım tekniklerinin uygun formatlarda hazırlanması.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 giriş,dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması,arsa yerlerinin dağıtılması
2 Arsa analizlerinin (yön,eğim,ulaşım gibi) tartışılması
3 mimari program çerçevesinde planın geliştirilmesi betonarme yapıda strüktür tasarım prensiplerinin uygulanması"
4 Projenin geliştirilmesi, temellerin detaylandırılması, bodrum kat ve su yalıtım problemlerinin incelenmesi
5 1/ 50 kesin proje çalışmaları (tasarım +taşıyıcı sistem)
6 Döşemeler,zemin ve üst katların strüktür tasarımı
7 Merdiven sistemi detay tasarımının geliştirilmesi
8 ara sınav
9 Çatı kurgusunun oluşturulması
10 Oturtma çatılar ve teras çatı detaylarının ,su ve ısı yalıtım malzeme bilgilerinin geliştirilmesi
11 Duvar boşlukları, kapılar ve pencerelerin detaylandırılması
12 Islak mekanların plan, kesit ve görünüşlerinin projelendirilmesi
13 Sistem plan ,kesit ve görünüşlerinin hazırlanması ( 1/20 ), binaya ait özel detayların geliştirilmesi.
14 Genel değerlendirme
15 Final teslimiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 40
Proje Sunma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 40
Proje Sunma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 25 25
Proje Hazırlama 5 20 100
Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek