GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC423 Building Surveying Ders 4 7 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Dersin amaçları şunlardır: Mimarlık öğrencilerine mimari rölöve tekniklerini tanıtmak. Mimari ölçüm geometrisi hakkında yeterli bilgi vermek.


Doç.Dr. Soner Şahin


1 Lisans düzeyindeki yeterliliğe dayalı olarak Restorasyon alanındaki bilgileri geliştirmek, yoğunlaştırmak ve kullanmak.
2 Rölöve alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi eserlerini alan içindeki ve dışındaki diğer gruplara sistematik olarak aktarmak
3 Rölöve alanında karşılaşılan sorunların araştırma yöntemlerinden yararlanılarak çözülmesi; Çalışma yoluyla kazanılan uzmanlık bilgi ve becerisinin değerlendirilmesi

Birinci ÖğretimYok


Mimari araştırma yöntemleri; geleneksel anket yöntemlerinin ve geleneksel anket ekipmanının incelenmesi; Tek tek binaların veya bina komplekslerinin plan (lar) ının, bölüm (ler) inin ve kot (lar) ının geleneksel anket yöntemleriyle ölçülmesi; optik ve elektronik araştırma ekipmanlarının ve anket yöntemlerinin tanıtılması; tek tek binaların, bina komplekslerinin ve / veya arkeolojik alanların plan (lar) ının, bölüm (ler) inin ve yükseklik (ler) inin optik ve / veya elektronik araştırma ekipmanı ile ölçülmesi; açı ve uzunluk yüksekliklerinin değerlendirilmesi, koordinatların hesaplanması; mimarlar için bina araştırmasında poligonal ölçüm ve uygulamaları hakkında bilgi; teodolitler ve toplam istasyonlar ile yükseklik ve yüksekliklerin ölçülmesi; ulaşılamayan anket noktaları için koordinat hesaplamaları; mimarlar için geometri, trigonometri ve koordinat araştırmasına teorik giriş.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Anıt / alan korumasında araştırmanın temelleri Tarihte rölöve tekniklerinin ve araçlarının evrimi
2 Rölöve teknikleri ve kullanımları Ölçüm hataları
3 Geleneksel rölöve araçları Trigonometri ve anket matematiği
4 Çokgenler, çokgen uygulamaları, açık çokgenler Çokgen hesaplamaları, kapalı çokgenler
5 Geleneksel araçlarla rölöve
6 Elektronik aletlerle rölöve
7 Proje geliştirme ve tashih
8 Ara değerlendirme
9 Proje geliştirme ve tashih
10 Proje geliştirme ve tashih
11 Proje geliştirme ve tashih
12 Proje geliştirme ve tashih
13 Proje geliştirme ve tashih
14 Proje geliştirme ve tashih

Watt, D., (1996). Surveying historic buildings, Dorset: Donhead,. Uluengin, M.B. (2002). Rölöve, İstanbul : Yapı Endüstri Merkezi Yayınları. Bryan, P., et. Al. , (2009). Metric survey specifications for cultural heritage, England : English Heritage. Burns, J. A., (2004), Historic American BuildingsSurvey/Recording historic structures, N.J.: Wiley.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Tasarımı/Yönetimi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 4 3 12
Alan Gezisi 1 3 3
Alan Çalışması 6 2 12
Proje Hazırlama 1 16 16
Bireysel Çalışma 8 3 24
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
Ev Ödevi 4 5 20
Toplam İş Yükü (saat) 141

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek