GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC421 Conservation and Restoration Ders 4 7 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amaçları aşağıdaki gibidir: Tarihi çevreler için duyarlılığın geliştirilmesi. Kültürel mirasın korunması için teknik becerilerin geliştirilmesi. Bağlamda yeni binaların tasarımı için kural ve düzenlemelere giriş. Kültürel mirasın korunmasıyla ilgili uluslararası kuruluşların tanıtılması


Doç.Dr. Soner Şahin


1 Uygulamalı araştırmanın işlev, biçim ve sistemleri belirlemedeki rolünü ve bunların insan koşulları ve davranışları üzerindeki etkisini anlamak
2 Mimarın kamu yararına çalışma, tarihi kaynaklara saygı gösterme ve yerel ve küresel komşular için yaşam kalitesini iyileştirme sorumluluğunu anlamak.

Birinci ÖğretimYok


Koruma tarihi ve teorisi, tarihi binaların ve sitlerin değerlendirilmesi. Tarihi bina etüdü, inceleme ve kayıt. Bina arızalarının teşhisi. Restorasyon teknikleri (malzeme ve yapıların sağlamlaştırılması, yeniden bütünleştirme, yenileme, yeniden yapılanma vb.). Kentsel koruma metodolojisine giriş. Mimari ve tarihi öneme sahip bina ve mekanları, kentsel koruma planlarını, bütünleşik korumayı listelemek. Korumaya ilişkin ulusal mevzuat. Türkiye'de korumanın idari yönleri. Koruma eğitimi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Temel konseptler Koruma kriterleri
2 19. yüzyıla kadar Koruma Konseptinin gelişimi
3 20. Yüzyılda Koruma Kavramının Gelişimi Venedik Tüzüğü
4 Kültürel çalışmalar Dünya Mirası
5 Restorasyon öncesi araştırma Dokümantasyon teknikleri
6 Deformasyon nedenleri Güçlendirme, Temizleme, Tamamlama
7 Yeniden yapılanma Arkeolojik Restorasyon
8 Ara sınav
9 Yeniden işlevlendirme örnekleri, vaka çalışmaları
10 Bölgesel ölçekte koruma çalışmaları
11 Sit Koruma Projeleri Geliştirme Kentsel koruma vaka çalışmaları
12 Dünyadaki koruma örnekleri
13 Tarihsel bağlamda çağdaş mimari tasarım
14 Koruma eğitimi Uluslararası organizasyonlar Yerel kuruluşlar ve yasalar

Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul, 1996. Croci, C. (1998), The Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage, Southampton. Orbaşlı, A. (2008), Architectural Conservation. Principles and Practice, Oxford, Blackwell Publication.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 4 56
Örnek Vaka İncelemesi 2 8 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek