GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Gıda ve teknoloji kavramlarını açıklayarak hammadde - süreç ilişkisini yorumlar.
2 Gıda maddelerinin ve işlenme süreçlerinin tarihsel gelişimini sıraya koyar.
3 Kontaminasyon kontrolünü öğrenir
4 Gıdaların bozulmasına neden olan etmenleri sınıflandırır.
5 Pastörizasyon, sterilizasyon, termizasyon kavramlarını açıklayarak teknolojik uygulamalarını kavrar.
6 Kurutma teknolojisinde kullanılan geleneksel ve güncel yöntemleri bilir.
7 Modifiye Atmosferde Paketleme kavramını tanımlar.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Gıda teknolojisinin tarihsel gelişimi, Gıdalarda bulunan makro ve mikro bileşenler
2 Gıda hammaddeleri ve temel bileşenleri
3 Gıdalarda bozulma kavramı ve bozulmaya neden olan faktörler
4 Gıda muhafazasında temel ilkeler
5 Soğutarak ve dondurarak muhafaza
6 .Isıl yöntemlerle muhafaza
7 Gıdaların geleneksel yöntemlerle muhafazası
8 Ara Sınav
9 Gıda muhafazası amacıyla gıda katkı maddelerinin kullanımı
10 Gıdaların kurutulması
11 Gıda muhafazasında güncel teknikler (Işınlama teknolojisi, RF ve MW ısıtma, Yüksek basınç uygulamaları)
12 .Gıda muhafazasında güncel teknikler (Ohmik ısıtma, PEF uygulamaları, ultrases uygulamaları)
13 Gıdalarda kalitenin kontrolü
14 Gıdaların depolanması
15 Fina SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Laboratuvar 4 4 16
Deney 4 4 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 10 80
Rapor 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 151

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek