GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES409 Beslenme Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli Ders Grubu 4 7 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Öğrencileri, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarının değişimi-gelişimi, farklı dinlerde beslenme alışkanlıkları, beslenmeyi etkileyen sosyal, ekonomik, kültürel, politik, coğrafik nedenler/faktörler, ülkemiz ve ülkeler arası beslenme alışkanlıklarındaki farklılıklar konularında bilgilendirmektir.1 Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarındaki değişimi etkileyen faktörlerin açıklar.
2 Yerel ve uluslararası çeşitli mutfakları yorumlar.
3 Kültürlere göre değişen beslenme alışkanlıklar ile sağlık durumu arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.
4 Farklı kültürlerin beslenma alışkanlıklarını araştırır.
5 Farklı kültür ve etnik gruplardan bireylere özel beslenme programı planlar.

Birinci Öğretim


-


-


Bu ders; Beslenme antropolojisinin tanımı ve beslenmeyi etkileyen faktörler,Tarihsel süreçte farklı yaşam ve yerleşim biçimlerine göre beslenme,Farklı coğrafya ve iklim koşullarında beslenme,Farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü,Farklı politik ve dini yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü,Dünya mutfaklardan örnekler: Akdeniz mutfağı,Dünya mutfaklardan örnekler:Uzak Doğu mutfağı,Dünya mutfaklardan örnekler:Orta Doğu mutfağı,Dünya mutfaklarından örnekler: Osmanlı mutfağı,Türk mutfağı ve yemek kültürü,Doğu, Güney Doğu, İç Anadolu bölgesi mutfakları,Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesi,Hızlı, hazır yemek kültürü,Yemek alışkanlıklarındaki değişimlerin beslenme ve sağlık yönünden değerlendirilmesi; konularını içermektedir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Beslenme antropolojisinin tanımı ve beslenmeyi etkileyen faktörler
2 Tarihsel süreçte farklı yaşam ve yerleşim biçimlerine göre beslenme
3 Farklı coğrafya ve iklim koşullarında beslenme
4 Farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü
5 Farklı politik ve dini yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü
6 Dünya mutfaklardan örnekler: Akdeniz mutfağı
7 Dünya mutfaklardan örnekler:Uzak Doğu mutfağı
8 Dünya mutfaklardan örnekler:Orta Doğu mutfağı
9 Dünya mutfaklarından örnekler: Osmanlı mutfağı
10 Türk mutfağı ve yemek kültürü
11 Doğu, Güney Doğu, İç Anadolu bölgesi mutfakları
12 Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesi
13 Hızlı, hazır yemek kültürü
14 Yemek alışkanlıklarındaki değişimlerin beslenme ve sağlık yönünden değerlendirilmesi
15 GENEL TEKRAR
16 FİNAL SINAVI

Henderson GE, King NMP, Strauss RP, Estroff SE, Churchill LR, editors. The Social Medicine Reader. Durham: Duke University Press; 1997. Helman CG. Culture, Health and Illness. 3rd ed. London: Butterworth-Heinemann; 1995. Bynum WF, Porter R, editors. Companion Encyclopedia of the History of Medicine. London: Routledge; 2001. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 4th ed. Oxford: Oxford University Press; 1994.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 10 1 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 10 100
Toplam İş Yükü (saat) 147

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek