GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES207 Organik Kimya Ders 2 3 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Organik Kimyanın temel konularının öğrenilmesini amaçlar.


Dr. Öğr. Üyesi Kamil Serkan Uzyol


1 Dallanmış ve dallanmamış hidrokarbonları isimlendirebilir (alkan, alken, alkin vb.)
2 Siklik ve bisiklik yapıları adlandırabilir.
3 Asit ve baz tanımlarını öğrenir, nötralleşme reaksiyonlarını çözümleyebilir.
4 Kapalı formülü verilen organik bileşiklerin Lewis yapıları hakkında çıkarımda bulunabilir.
5 Organik bileşiklerde fonksiyonel grupları ve reaksiyonlarını tanır.

Birinci ÖğretimYok


Kimyasal kinetik Kimyasal dengenin ilkeleri Asitler ve bazlar Asit-baz dengeleri – ek konular Organik kimyaya giriş: Doymuş hidrokarbonlar Organik reaksiyonlar ve fonksiyonel gruplar Alkoller, eterler, aldehitler ve ketonlar Karboksilik asitler, esterler, aminler ve amidler


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Karbon kimyasına genel bakış Ders anlatım, sunum
2 Metanın yapısı
3 Alkil, aldehit, keton ve alkol yapısının genel gösterimi
4 Alkanlar giriş
5 Formulas, Lewis structures and line formulas
6 Dallanmış ve dallanmamış alkanların isimlendirilmesi (IUPAC) iso, ters, sekonder yapılar
7 Siklik ve bisiklik yapıların isimlendirilmesi
8 Ara sınav
9 Alkenler, alkinler ve alkoller
10 Element doymamışlığı kavramı ve hesaplaması
11 Yapı izomerliği ve stereo izomeri
12 Asit-baz reaksiyonları ve denge
13 Organik bileşiklerde reaksiyonlar
14 Organik kimyada sentez
15 FİNAL SINAVI

Organic Chemistry 12nd edition, Craig B. Fryhle, Scott A. Snyder, T.W. Graham Solomons. Wiley press, USAYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 4 52
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 114

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek