GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC218 Modern Architecture History Ders 2 4 5.00 2.00

Lisans


İngilizce


Sanayi Devrimi'nden günümüze kadar mimarlığın gelişimini anlamak. Mimari üslupların oluştuğu tarihi ve kültürel çevreyi tanımlayabilmek. Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere, tarihin kırılma noktalarını öğrenip bunların mimarlık üzerindeki etkilerini yorumlayabilmek.


Dr. Nihan Naiboğlu


1 Modern Mimarinin temel teorilerini tanımlanması
2 Modernizmin dönüşümünü nedenleri ile analiz edilmesi
3 Bugünün ve bugünün mimarisi hakkında konuşabilmek, çağdaş mimarinin dilini ve potansiyellerini anlayabilmek

Birinci ÖğretimYok


18. yüzyıldan günümüze mimarlık tarihi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Sanayi Devrimi
2 19. yüzyıl mimarisi
3 Modernizm
4 Bauhaus
5 Fütürizm
6 Organik Mimari
7 İskandinav Modernizmi
8 Çağdaş Mimari
9 Pop Art
10 Postmodernizm
11 Yapoçözümcülük
12 Minimalizm
13 Çağdaş Mimari Tasarımda Eğilimler
14 Genel Değerlendirme

- Berman, M. All That is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. London: Penguin Books, 1988 - Calinescu, M. Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Durham: Duke University Press, 1987 - Robert Venturi, Vincent Scully, Arthur Drexler, Complexity and Contradiction in Architecture (2. Edition). New York: The Museum of Modern Art, 2002. - Robert Venturi, Steven Izenour, Denise Scott Brown, Learning from Las Vegas, The MIT Press, 1977. - Alan Colquhoun, “The Concept of Regionalism”, Postcolonial Spaces (ed. G.B.Nalbantoglu and C.T.Wong), New York: Princeton Architectural Press, 1997, ss.13-23. - Charles Jencks, The Language of Post-Modern Architecture (6th Edition), Rizzoli, 1991.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Alan Gezisi 1 10
Ev Ödevi 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Soru-Yanıt 5 1 5
Alan Gezisi 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 5 2 10
Ev Ödevi 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 125

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek